Ingen hittar något fel – ändå blir vi sjuka

Många i personalen har fått astma, röda ögon, är ständigt förkylda och tappar rösten med mera, skriver en anställd på Rosendalsskolan.
Många i personalen har fått astma, röda ögon, är ständigt förkylda och tappar rösten med mera, skriver en anställd på Rosendalsskolan.

Vi har gjort cirka 100 felanmälningar och haft 20 olika personer som mätt luften. Ingen hittar något fel – ändå blir personalen sjuka, skriver en anställd på Rosendalsskolan.

Insändare 11 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett öppet brev till Lejonfastigheter:

Jag har arbetat på Rosendalsskolan i över 20 år och våra lokaler har haft svartmögel, dålig syll och undermålig ventilation. Många i personalen har fått astma, röda ögon, är ständigt förkylda och tappar rösten med mera. 

Vi har gjort cirka 100 felanmälningar och haft 20 olika personer som mätt luften. Ingen hittar något fel – ändå blir personalen sjuka.

Nu äntligen ska vi få nya lokaler. Nej, jag menar att vi ska renovera lokalerna och bygga in tak som läckt, så att vattnet har droppat från tak och letat sig in i väggarna. Det kommer att bli nya fina ytskikt för ögat. 

Fastän jag är lekman så vet jag, tillsammans med många andra i personalen som har satt ut hinkar lite överallt på skolan när det har regnat, att vi har känt dofter som inte är okej samt att personal har tvingats sluta på grund av lokalerna. 

Jag säger bara till Lejonfastigheter: Gör inte en "Ryd". Det vill säga, renovera inte Rosendalsskolan för att sedan riva skolan och bygga en ny, så som Nya Rydsskolan. Gör rätt från början.

Och nej, vi som har blivit sjuka simulerar inte, kära Lejonfastigheter.

"Före detta skyddsombud"

 

Svar från Lejonfastigheter:

Lejonfastigheter beklagar naturligtvis att personalen på Rosendalsskolan har de besvär som insändarskribenten uppger. Vi kan dock inte hålla med om byggnadens brister som de beskrivs i insändaren. Lejonfastigheter har, i samarbete med expertkonsulter, genomfört flera undersökningar där varken mögel eller fukt har kunnat påvisas. När det gäller syllarna är de bytta för cirka tio år sedan och är i gott skick. 

Vi har även gjort ett flertal utredningar på skolan i samråd med företagshälsovården, Falck, för att försöka finna svar på eventuella problem med byggnaden. Bland annat har vi mätt upp olika ämnen i luften, både under skoltid och på helgen, och sedan jämfört mätningarna. Resultatet presenterades och diskuterades på ett möte i slutet av maj 2023, där representanter från skolan, skyddsombud, utbildningsförvaltningen, Falck och Lejonfastigheter var närvarande. 

I det ombyggnationsprojekt som nu genomförs kommer Rosendalsskolan att utformas med en mer ändamålsenlig och modern planlösning. Det innebär att majoriteten av innerväggarna, det vill säga de delar som är från 1970-talet, ska rivas. Vi lägger in nya ventilerade golv samt byter till nya fönster med bättre energivärden i hela byggnaden och all belysning blir i ny LED-teknik. I samband med ombyggnationen byts ventilationen ut och samtliga rumsaggregat tas bort. Den nya ventilationen ska klara såväl Boverkets byggregler som Lejonfastigheters egna krav. 

Vi har noga förklarat för samtliga berörda vad som ska genomföras i projektet. Kort sagt utför vi en lång rad åtgärder som förhoppningsvis gör att Rosendalsskolan upplevs som en sund och trivsam arbetsplats – och som en skola i tiden. 

Akshay Kara, projektledare, Lejonfastigheter AB


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa