Skapa ett skyddsnät kring unga med autism

Ett barn med autism blir en vuxen med autism. Just fasen att gå från barn till vuxen, att plötsligt behöva vara självständig är svårt för många med autism, menar insändarskribenten.

För att kunna ta på sig sin studentmössa och springa ut med vetskapen att man kommer lyckas bidra till samhället behövs ett skyddsnät kring personen med autism, menar insändarskribenten.

För att kunna ta på sig sin studentmössa och springa ut med vetskapen att man kommer lyckas bidra till samhället behövs ett skyddsnät kring personen med autism, menar insändarskribenten.

Foto: Erik Svensson/TT

Insändare2024-04-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Speciellt i perioden efter studenten är risken för att utveckla utanförskap, arbetslöshet och psykisk ohälsa större då tryggheten med att varje dag ha ett socialt sammanhang försvinner. Svaret på den viktiga frågan "vad händer nu?" blir utan svar. Enligt min mening borde det läggas resurser på att skapa en tryggare, stöttande och mer förutsägbar väg ut i vuxenlivet än vad som finns i dag. Det är därför ett skyddsnät kring personen med autism måste finnas dagen då hen tar studenten.

Enligt 1177 är autism en NPF-diagnos som påverkar bland annat hur hjärnan hanterar information och sinnesintryck. Det påverkar till exempel hur individen lär sig nya saker, hur individen fungerar socialt och hur individen hanterar förändringar. 

Enligt SCB var arbetslösheten hos befolkningen 7 procent under 2016 och bland personer med funktionsnedsättning var den 10 procent. 

När individer med NPF kommer ut i vuxenlivet försämras ofta möjligheterna att få stöd och anpassning. Det finns även få arbetsgivare som vill ge personer med NPF möjligheten att visa sina förmågor. Många ungdomar som tar sig igenom gymnasiet blir unga vuxna med depression, ångestsyndrom och annan mental ohälsa. Detta leder till högre kostnader och markant mer lidande än om individen hade haft ett ordentligt skyddsnät när dagen för studenten var kommen.

Ytterligare konsekvenser av att personer med autism hamnar i utanförskap efter gymnasiet är att vi går miste om mycket potential. Inom autism är det relativt förekommande med specialintressen som personen kan bli riktigt bra på och detta i kombination med att ha en annan synvinkel på världen skapar utveckling. För utan autister skulle vi vara ett gäng grottmänniskor som stod och babblade utan att få något gjort.

Att vara autistisk är krävande i en värld som inte är utformad efter hur individen fungerar. För att kunna ta på sig sin studentmössa och springa ut med vetskapen att man kommer lyckas bidra till samhället och visa vad man kan. För att kunna veta att man kommer ha en framtid värd att se fram emot. För att detta ska bli verklighet så bör ett skyddsnät kring personen med autism finnas dagen då hen tar studenten.