Skäms som kräver P-avgift på vårdcentraler

Insändare2022-06-22 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det måste vara illa ställt med ekonomin i Linköpings kommun eftersom man nu kräver parkeringsavgifter på vårdcentralerna, där patienterna till största delen är gamla och sjuka. Ansvaret för parkeringsavgifterna har överlåtits till Securitas, som har satt upp anslag hur avgifterna ska betalas, en procedur som de flesta inte klarar av. Det krävs en avancerad mobiltelefon med möjlighet att hantera olika appar (artiklar om detta har tidigare har varit infördi Corren) och sedan tillkommer en rad med uppgifter och koder. För att klara frågan om appar krävs undervisning. 

Är detta exempel på kommunens uppfattning om demokrati? Att först tvinga människor att inköpa en IP-telefon och därefter på eget initiativ inhämta undervisning hur man skall gå till väga för att betala en parkeringsavgift? Fy skäms, Linköpings kommun.