Ska jag som lärare behöva tolerera spott och skällsord?

Har du barn som bevittnar våld i skolmiljön kommer barnets toleransnivå att vara så hög, att när de kommer ut i samhället så tar de med sig sina erfarenheter, menar insändarskribenten.
Har du barn som bevittnar våld i skolmiljön kommer barnets toleransnivå att vara så hög, att när de kommer ut i samhället så tar de med sig sina erfarenheter, menar insändarskribenten.

Vill du gå till ett arbete där du riskerar att din toleransnivå blir högre på grund av att du står ensam och får motta slag eller skällsord varje dag, frågar sig en lärare i grundskolan.

Insändare 27 augusti 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mitt jobb är, eller kanske ska säga var lärare. Terminen startade med att diskutera vår tolerans på jobbet mot fysiska påhopp, spott, hot och skällsord. Som vi utstår dagligen i grundskolans tidiga år (förskoleklass till årskurs 3).

Diskussionen handlade om våra olika toleransnivåer. Lösningen på problemet var att vi ska avlösa varandra som kollegor när vi mottar ovanstående kränkningar. Om du inte tolererar spott så kanske en annan kollega gör det och får kliva in i ditt ställe.
Men vänta lite nu. Vad är det vi pratar om. Det handlar inte alls om nivåer utan om en ”billigare och mer manipulativ” lösning där vi ska fortsätta i samma sjuka arbetsmiljö. Utan att det får kosta varken pengar, tid eller konsekvenser för de elever som det berör. 

Jag frågade min man som är ingenjör om hans toleransnivåer. Det jag möttes av var en chockad blick och med svaret:
”Är du allvarlig? Så den gången som du blev sparkad i magen som höggravid så skulle du ha uttalat din toleransnivå. Trots att du var ensam i situationen eftersom ni alltid är underbemannade. Och när du står ensam i ditt klassrum, vem ska du byta med då när du får motta kränkningar som du inte tolererar. Sök annat jobb, säger jag bara.”
Han har en poäng! 

Jag har faktiskt ingen tolerans mot spott, slag eller kränkande uttalanden. Från varken barn eller vuxna. Har du?
Och vill du gå till ett arbete där du riskerar att din toleransnivå blir högre på grund av att du står ensam och får motta slag eller skällsord varje dag. Att du till slut blir helt avtrubbad och allting normaliseras. Även din ledning och kommunen försöker sopa allting under mattan. Vad bra. 

Och har du barn som bevittnar våld i skolmiljön så kommer barnets toleransnivå att vara så hög, att när de kommer ut i samhället så tar de med sig sina erfarenheter. Och där ser vi en början till varför våldet växer i vår värld. 

Så Linköpings kommun, ta nu er samman om ni ska behålla oss lärare. Vad är det för konsekvenser, långsiktiga lösningar som
vi måste börja ta till på riktigt. Detta är bara ett av alla problem som ni behöver ta itu med, men ni kan väl börja någonstans. 

"Före detta lärare (år 2013–2022)"

Svar från Linköpings kommun:

Vi kan aldrig acceptera att vare sig elever eller medarbetare upplever kränkningar på det sätt som beskrivs. Om det sker någon typ av kränkning är det viktigt att anmäla till närmaste chef så att åtgärder kan vidtas utifrån de rutiner som finns. Skolorna utreder varje enskilt fall. 

Trygghetsarbetet för våra medarbetare är högt prioriterat och det är något vi arbetar med hela tiden. Det görs både på lokal nivå och på en högre nivå i organisationen så att skolorna ska kunna få rätt stöd, för att skapa en god arbetsmiljö. 

Christel Horsak, avdelningschef grundskola


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa