Sjuksköterskan: Skamligt, Region Östergötland

Efter att i nästan 30 år ha arbetat i den palliativa vården trodde jag inte att Region Östergötland skulle spara pengar på de allra sköraste patienterna i vården. Det är skamligt, skriver en sjuksköterska.

I och med detta beslut kan jag inte annat än konstatera att LAH:s syfte går i graven, skriver en sjuksköterska.

I och med detta beslut kan jag inte annat än konstatera att LAH:s syfte går i graven, skriver en sjuksköterska.

Foto:

Insändare2024-05-21 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När Region Östergötland ska få ekonomin i balans är en av sparåtgärderna att halvera personalstyrkan nattetid på LAH Mjölby och LAH Motala. 

Kvar blir två sjuksköterskor, en i Mjölby och en i Motala, som tillsammans ska ansvara för den avancerade hemsjukvården med patienter som befinner sig i livets slutskede. Detta i ett upptagningsområde som sträcker sig från Zinkgruvan i norr till Malexander i söder. Med ett så stort geografiskt område är risken betydande att väntan på lindring av uppkomna symtom kan bli lång, vilket bidrar till otrygghet för både patient och närstående.

Tilläggas bör att från och med 28 maj finns ingen LAH-läkare att tillgå nattetid, utan vi får vända oss till sjukhusets "husjour" och därmed kan inga läkarbesök utföras nattetid. I och med detta beslut kan jag inte annat än konstatera att LAH:s syfte går i graven.

Efter att i nästan 30 år ha arbetat i den palliativa vården trodde jag inte att Region Östergötland skulle spara pengar på de allra sköraste patienterna i vården. Det är skamligt.