Sjuka träd fälls för att inte fler ska smittas

Hej, Boende på Föreningsgatan.

Ett träd angripet av almsjuka.

Ett träd angripet av almsjuka.

Foto: Mona Staflin

Insändare2021-03-19 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Varför ingen info om trädfällningarna" (11/3).

Almarna togs ner för att inte fler träd skulle smittas av almsjukan. Sjukdomsförloppet är snabbt och på angripna almar syns först endast subtila signaler, till exempel enstaka döda grenar. 

Stadens almar inventeras årligen för att lokalisera angripna träd så fort som möjligt. Under inventeringen som genomfördes sommaren 2020 kunde vi konstatera att de nu nedtagna almarna var sjuka. Även almarna längre upp på Lasarettsgatan var angripna av almsjukan.

Gällande information om att almarna skulle tas ner får vi beklaga, det kommunicerade inte vi som vi borde ha gjort.

Området kommer att förändras framöver. Det kommer fortsatt att finnas gång- och cykelbanor i området men de kommer att få en lite annan sträckning än vad de har idag. 

Det innebär att en mer samlad grönyta kan tillskapas vid garagen där det idag går en asfalterad cykelbana. Det medför också att det kommer finnas möjlighet att utforma parkområdet på ett tilltalande sätt. 

En grundtanke i arbetet är att bibehålla det gröna stråket som går från Tinnerö till Trädgårdsföreningen. Det aktuella området ska vara en grön entré till Magistratshagen som ska samspela med entrén till Trädgårdsföreningen. 

Det kommer att bli förändringar i området jämför med hur det ser ut idag. I dagsläget finns dock inga detaljerade skisser på hur parkområdet ska utformas men intentionen är att området ska ha en parkkaraktär när det är färdigställt.