Situationen i dagens skola verkar vara helt absurd

Läste med förskräckelse om lärarnas situation inför våldet i skolan.

Om detta får fortskrida så kommer vi att få ett mycket hårt samhälle, befarar insändarskribenten.

Om detta får fortskrida så kommer vi att få ett mycket hårt samhälle, befarar insändarskribenten.

Foto: Illustration: Fredrik Kylberg

Insändare2021-03-10 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ang "Lärarna om våldet: Kollegorna gråter i fikarummet" (6/3).

För en som jag som gick i skolan på 50- och 60-talet framträder en bild som verkar helt absurd. 

Man måste inse att människan är, om än högtstående men ändock, ett djur som har utvecklats genom att leva i familjegrupper och mindre sammanslutningar eller samhällen och därför utvecklat likt andra liknande djurarter en förmåga att umgås och fungera socialt. 

För att det ska fungera så har vi begåvats med nedärvda egenskaper samt att föräldrar och samhälle inskärper beteenden i avkomman att anpassa sitt ego till att kunna leva i grupp. 

Om det senare uteblir kommer individerna inte att förstå hur de ska agera och även att egot utvecklas på ett för gruppen destruktivt sätt. 

Det är nog vad som har skett med vårt samhälle alltsedan flummet fick ta överhanden från 70-talet och framåt. 

Om detta får fortskrida så kommer vi att få ett mycket hårt samhälle innan någon äntligen ryter ifrån. 

Hur kan våra makthavare fortfarande bara stå och titta på när generation efter generation får sin livssituation fördärvad.

Då menar jag inte den ekonomiska livssituationen utan den sociala och själsliga. Samtidigt som vi paradoxalt nog riktar handhjärtan åt alla håll så blir det sociala klimatet allt kallare.