Sikta på framtiden – lägg ner Ostlänken

Insändare 17 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen har nu skrotat planerna på nya stambanor från Linköping till Göteborg och Malmö. En grupp på Trafikverket utreder hur Ostlänken ska kunna byggas billigare. En stadsplaneringsavdelning i Linköping har stora planer på hur de nya genomfartsspåren ska byggas genom staden.

När det nu inte blir någon fortsättning på spåren söderut från Linköping blir det heller ingen genomfart. Alla tågen kommer att stanna i Steninge.

De tänkta spåren mellan Linköping och Stockholm är bara en rest från de tidigare planerade höghastighetsbanorna. De är i stort sett parallella med de befintliga spåren. Några minuter kortare restid mellan städerna kan aldrig motivera de enorma kostnaderna. 

Lägg ner Ostlänken! 

Det måste vara viktigare och mycket mera intressant att arbeta med sikte på framtiden än att sitta kvar i dåtiden! En växande befolkning och ett växande näringsliv med krav på effektiva resor och transporter kommer säkerligen att kräva en upprustning av transportsystemet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa