Konsekvensen – båda sitter med halvfulla klasser

Konsekvensen kommer att bli att både Linvux och Astar sitter med halvfulla klasser, till ett högre pris än förut, skriver en SFI-lärare i Linköping.

Om kommunen vill skapa en konkurrens som handlar om kunskap och inte om glädjebetyg behöver de ta kontroll över examination och betygsättning, skriver en SFI-lärare.

Om kommunen vill skapa en konkurrens som handlar om kunskap och inte om glädjebetyg behöver de ta kontroll över examination och betygsättning, skriver en SFI-lärare.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2024-06-10 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Linköping är det två utbildningsanordnare som erbjuder SFI, en privat och en offentlig. Den privata heter Astar och har lokaler i centrum. Den offentliga heter Linvux och ligger sedan hösten -22 i Mjärdevi. 

I april i år meddelade Astar att de skulle lägga ner sin SFI-verksamhet från och med september på grund av för dålig lönsamhet. Därför har alla nya SFI-elever sedan början på maj hänvisats till Linvux – ett välkommet tillskott för oss på Linvux, eftersom flyktingströmmarna har minskat de senaste åren och vi har haft svårt att fylla våra klasser. 

Vad gör då ansvariga politiker i denna situation? Det förnuftiga borde vara att låta Astar dra sig ur och satsa alla resurser på Linvux, i ett läge när konjunkturen så att säga viker. Men nej, i stället lägger de sig platt för Astar, höjer ersättningen per elev med 25 procent och utlyser en ny auktorisation, så att Astar kan komma tillbaka.

Det är lätt att avfärda mig som part i målet eftersom jag jobbar Linvux, men även om jag inte hade gjort det skulle jag reagera mot detta. Konsekvensen kommer att bli att både Linvux och Astar sitter med halvfulla klasser, till ett högre pris än förut. 

Jag antar att ansvarigt kommunalråd motiverar sitt beslut med att det är bra med valfrihet och konkurrens, men tyvärr är min erfarenhet att konkurrens inte fungerar på skolans område. Eftersom det inte finns någon kontroll över betygsättningen leder skolkonkurrens bara till betygsinflation – eleven väljer den skola som är mest generös med betygen helt enkelt. 

Om kommunen vill skapa en konkurrens som handlar om kunskap och inte om glädjebetyg behöver de ta kontroll över examination och betygsättning, genom att till exempel låta Centrum för vuxenutbildning (CFV) ta över examinationen. Annars är det bättre att satsa alla sina resurser på en utbildningsanordnare, som därmed kan fylla sina klasser.

Detta är inte att använda våra skattepengar effektivt. Gör om, gör rätt!

Richard Holmgren, SFI-lärare, Linköping

Svar från Linköping kommun:

Det stämmer att antalet nyanlända har minskat och av naturliga skäl har detta också resulterat i ett lägre antal SFI-elever. I detta läge är det av stor vikt att all utbildning håller hög kvalitet trots sjunkande elevantal, vilket vi nu också arbetar för att säkerställa. 

Det vi har kunnat se är att det inte bara är antalet SFI-elever sjunker, vi ser även en minskning av det totala antalet elever inom hela vuxenutbildningen, vilket inte brukar vara fallet under en lågkonjunktur då antalet vanligtvis brukar öka. Detta har såklart påverkat storleken på klasserna och därmed utbildningsanordnarnas ekonomi där en del har valt att säga upp avtalet med kommunen och andra har övergått till distansundervisning. 

Det är en beklaglig utveckling eftersom vi vet hur viktig närundervisning och en mångfald av anordnare är för både elever och lärare. Med fler anordnare kan elever hitta den utbildningsform som passar dem bäst och de som undervisar får fler arbetsgivare att välja mellan. Därför undersöker vi nu hur vi kan anpassa systemet för vuxenutbildning så att vi, trots rådande situation och ekonomiska läge, kan skapa en högkvalitativ och kostnadseffektiv utbildning. I denna undersökning ingår bland annat att vi samtalar med lärare och elever, både inom kommunens egna verksamhet men också från andra auktoriserade utbildningsanordnare, och vi tittar på hur andra kommuner gör. 

I Linköping ska all SFI-utbildning hålla en hög kvalitet så att fler lär sig svenska, blir en del av samhället och snabbare kommer ut i egen försörjning. Det är till gagn för både individen och samhället.

Fredrik Lundén (M), ordförande för arbetsmarknadsnämnden