Var är handlingskraften som ökar integrationen?

Lärarna inom Linvux SFI kan tyvärr inte utnyttja sin potential. Problemet är att Linköpings bildningsnämnd motverkar en snabb språkinlärning och integration, skriver en SFI-lärare.

Skollagen säger att en elev i snitt ska ha 15 timmar lärarledd undervisning varje vecka. Trots det finns det elever som nu endast får 13,5 och det bara några veckor efter valet, skriver en SFI-lärare.

Skollagen säger att en elev i snitt ska ha 15 timmar lärarledd undervisning varje vecka. Trots det finns det elever som nu endast får 13,5 och det bara några veckor efter valet, skriver en SFI-lärare.

Foto: Annelie Boström

Insändare2022-11-22 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Var finns konsekvensen, ordförande Åsa Wennergren (L)? Var finns handlingskraften som ökar integrationen?

Mina frågor ställs i ljuset av årets valrörelse. Alla partier hade ett tydligt budskap: nya svenskars språkinlärning ska bli mer effektiv. Dessutom krävde partierna att undervisningen i svenska måste bli mer flexibel.

Birgittaskolans Svenska för invandrare, SFI – som numera heter Linvux SFI – är den utbildare som överlägset flest nya svenskar vänder sig till. Där möter de välutbildade lärare, med höga ambitioner och stor kreativitet. Efter ett antal terminer går våra elever ut i tjänster som busschaufförer, forskare, egenföretagare, läkare eller blir stolta medarbetare inom vård och omsorg.

Lärarna inom Linvux SFI kan tyvärr inte utnyttja sin potential. Problemet är att Linköpings bildningsnämnd motverkar en snabb språkinlärning och integration. Och vad värre är, så saknas det respekt för Sveriges rikes lag.

Skollagen säger att en elev i snitt ska ha 15 timmar lärarledd undervisning varje vecka. Trots det finns det elever som nu endast får 13,5 och det bara några veckor efter valet. Och det sker trots att vi nu är tillbaka i normalläge efter coronan. 

Skollagen säger också att varje elev ska ha en studieplan. Den ska stimulera eleven och hjälpa hen att snabbt nå sina mål. För cirka två år (!) sedan skulle ett dataprogram ersättas av ett nytt högkvalitativt. Det blev ingenting och verksamheten bryter sedan dess mot lagen. En fullgod studieplan görs lika lite i ett skrivprogram, som en husritning i ett bokföringsprogram.

Vi lärare är stolta över vår skola. Vårt mål är att fler elever ska lyckas nå resultat på kortare tid. Men frågorna måste ställas: Efter vilka riktlinjer agerar nämndens ordförande och utbildningsdirektör Anders Jolby? Och var finns respekten för lagen?

Lennart Allard, lärare, Linvux SFI

Svar från Linköpings kommun:

Vi är stolta över våra lärare och skolledning på Linvux – Linköpings vuxenutbildning – som gör ett fantastiskt arbete med att lära ut svenska för invandrare, (sfi) till våra elever. 

Elever som läser svenska för invandrare ska erbjudas undervisning, som i genomsnitt under en fyraveckorsperiod, omfattar minst 15 timmars undervisning i veckan. Undervisningens omfattning får minskas om en elev begär det och huvudmannen bedömer att det är förenligt med utbildningens syfte.

Bildningsnämnden har gett i uppdrag åt Linvux att bedriva undervisning i svenska för invandrare. Uppdraget innebär att Linvux ska erbjuda elever undervisning i den omfattning som skollagen anger, det vill säga minst 15 timmar i veckan, i genomsnitt. Det görs även en särskild satsning på de elever som läser första kursen på svenska för invandrare, studieväg 1, de erbjuds 23 timmar undervisning per vecka, i genomsnitt. 

Genom nämndens systematiska kvalitetsarbete där internkontrollen är en viktig del, följs samtliga utbildningsanordnare upp. Om en anordnare inte erbjuder undervisning i den omfattning som uppdraget anger, vidtas åtgärder som syftar till att eventuell brist ska rättas till så att eleverna får den undervisning de har rätt till.  

I Linköpings kommun upphandlades för några år sedan ett nytt system som omfattar alla barn och elever från förskola till kommunal vuxenutbildning. Det har tagit längre tid än beräknat att införa det nya systemet fullt ut.

Enligt vuxenutbildningens styrdokument ska rektor se till att varje elev har en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Alla elever inom Linvux har en individuell studieplan och funktionen finns i det nya systemet, det vill säga lagkravet uppfylls. Däremot finns inte samma funktioner som i det tidigare elevsystemet där personal även kunde arbeta med elevers individuella utvecklingsplaner.

Åsa Wennergren (L), ordförande bildningsnämnden/kommunalråd

Anders Jolby, utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen

Åsa Ridne, avdelningschef gymnasie- och vuxenutbildning