SD: Demiroks uttalande om vita män är förkastligt

Sverigedemokraternas önskan är att det offentliga samtalet ska präglas av sansade och sakliga diskussioner.

Insändare2021-08-19 06:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Att döma av våra framgångar i opinionen verkar det även vara väljarkårens önskemål, det är beklagligt att författaren till insändaren inte är av samma uppfattning.

Vi har i enlighet med våra demokratiska värderingar konsekvent tagit avstånd från hat och våld mot folkvalda politiker. Faktum är att SD är det parti vars företrädare utstår mest hot och trakasserier.

I den senaste genomförda PTU (politikernas trygghetsundersökning) framgår det att nära hälften av alla tillfrågade SD-politiker har blivit utsatta för hot eller trakasserier. Att göra gällande att SD inte är ett demokratiskt parti är direkt felaktigt, man behöver inte se längre än till partiets förslag som ämnar att stärka demokratin genom exempelvis fler folkomröstningar. 

Jag står fast vid att Muharrem Demiroks uttalande om vita män är förkastligt. Jag anser vidare att det har skadat hans förtroende så till vida att han själv, men även Centerpartiet centralt, bör överväga huruvida han kan fortsätta representera Linköping och dess väljarkår. 

Det kan inte heller komma som en överraskning att man möts av mothugg och ilska när man uttalar ett öppet förakt mot en viss typ av människor baserat på deras hudfärg.

Den hetsiga retoriken i kombination med ogrundade lögner som slängs runt i insändaren är ett typexempel på den jargong som förbittrar den svenska samhällsdebatten och – i förlängning – uppviglar till hat och våld mot folkvalda politiker.

Likt Muharrem Demirok har författaren till insändaren ett och annat att lära sig gällande osakliga och svepande uttalanden. Om skribenten hade som syfte att gjuta olja på vågorna i den svenska samhällsdebatten kan jag bara konstatera att personen får återvända till tangentbordet.