Screening räddar 300 liv per år

Vi uppmanar dig som blir kallad genom screeningprogrammet att också delta, skriver Mag- och tarmföreningen i Östergötland.

Vi uppmanar dig som blir kallad genom screeningprogrammet att också delta, skriver Mag- och tarmföreningen i Östergötland.

Foto:

Insändare2023-04-03 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år drabbas drygt 6 000 personer av tarmcancer. De flesta är över 65 år när de får sjukdomen, endast omkring fem procent är under 50 år. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och har så varit minst de senaste tio åren.

Ingenting tyder på att den minskar i förekomst. Vid tidig upptäckt av tarmcancer är chanserna till bot goda. Vid mer avancerad sjukdom är andelen botade betydligt lägre. Det beräknas att omkring en tredjedel av dem som drabbas tyvärr också avlider.

Överlevnaden hänger alltså ihop med tidigt upptäckt. Under 2021 infördes därför ett program för tarmcancerscreening i region Östergötland för personer mellan 60 och 74 år. Först 2026 kommer detta program att vara fullt utbyggt. Det är en lång tid, särskilt med tanke på att screeningen beräknas rädda cirka 300 liv per år sett över hela landet.

Vi i Mag- och tarmföreningen i Östergötland vill uppmärksamma tarmcancer lite extra. Vi uppmanar dig som blir kallad genom screeningprogrammet att också delta. Det kanske låter som en märklig uppmaning, men vi vet att tanken på cancer skrämmer många. Att behöva vänta på ett besked från screeningen kan vara psykiskt påfrestande och oron sprids lätt till de närstående. Det kan också kännas obekvämt att hantera screeningprovet. Kanske lite pinsamt till och med.

Det kan kännas lättare att hoppa över screeningen. Gör inte det. Den kan rädda liv.