Har Linköpings kommun glömt bort oss i Tallboda?

Vi i Tallboda bor och betalar skatt i Linköping, men vi ser inte att kommunen investerar i våra parker, menar insändarskribenten.
Vi i Tallboda bor och betalar skatt i Linköping, men vi ser inte att kommunen investerar i våra parker, menar insändarskribenten.

Jag skulle gärna se att kommunen investerar i flera samhällsviktiga funktioner i Tallboda, skriver en boende.

Insändare 22 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bra att Linköpings kommun försöker rusta upp parker, lekparker, aktivitetsparker och så vidare. Kommunen satsar väldigt mycket på att göra det bättre för barn runtomkring i staden med våran gemensamma kommunkassa. 

Men något jag inte riktigt tycker är rättvist är att det enbart investeras i områden som Skäggetorp, Ryd, Lambohov och Berga. Vad händer med våra barn ute i Tallboda? 

Vi i Tallboda bor och betalar skatt i Linköping, men vi ser inte att kommunen investerar i våra parker. Väldigt orättvist att vi som bor här – och som jobbar minst lika hårt som de som bor i Skäggetorp – inte kan få ta del av den gemensamma kommunkassan och att den investeras i våra barn. Är vi helt bortglömda? 

Jag skulle gärna se att kommunen investerar i flera samhällsviktiga funktioner i Tallboda. Vi skulle behöva en vårdcentral, BVC, tandklinik, apotek och aktivitetspark.

Michael

Svar från Linköpings kommun:

För varje år har Linköpings kommun en så kallad investeringsbudget som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. Som namnet antyder är det en budget för investeringar på kommunens mark i form av helt nya parker, torg, gång- och cykelvägar och gator eller upprustning av befintliga. Vår investeringsbudget styr vilka platser och vilka typer av ytor som vi ska prioritera varje år.

Under de senaste åren har vi bland annat utvecklat och förbättrat allmänna ytor som lekparker och aktivitetsparker i Skäggetorp, Berga och Ryd för att göra dem tryggare, attraktivare och mer tillgängliga. Ökad trygghet och förbättrad integration är prioriterade frågor för oss i Linköpings kommun. Vi har också utvecklat lek- och aktivitetsparker i Ekholmen, Hjulsbro och Vasastaden. I aktivitetsparken i Johannelund pågår en upprustning.

Lekparker och aktivitetsparker i till exempel Skäggetorp och Berga är välanvända platser med många besökare. Det leder till att de har blivit slitna och har varit i stort behov av upprustning och modernisering för att bättre passa de personer och målgrupper de är tänkta för.

Vi utvärderar och analyserar skicket på våra allmänna platser löpande. Vår senaste analys av lekplatserna i Tallboda gjordes under våren 2023. Då gjorde vi bedömningen att alla lekplatser i Tallboda är i relativt gott skick. Vi har genomfört vissa mindre åtgärder där vi har sett att det har behövts, vi har till exempel bytt sargerna på alla lekplatser de senaste åren. Vi har även bytt skyddsräcken/staket, trappor och tak på lekredskapen regelbundet. Utöver det har enskilda redskap bytts ut i specifika lekparker. Ett exempel är Passadvindsvägen som fick en ny gungställning 2021. Analysen har även visat att de lekparker som finns i Tallboda är bra placerade utifrån närheten till de olika bostadsområdena. I Malmskogen i västra Tallboda finns det planer på att anlägga en ny plats för någon form av lek, i samband med att det byggs nya bostäder och en förskola i området.

Vad gäller din önskan om vårdcentral, barnavårdscentral och tandläkare i Tallboda så är detta funktioner som Region Östergötland ansvarar för och önskemålet måste därför riktas till dem. Kommunen styr inte heller vilken typ av kommersiell verksamhet, exempelvis apotek, som bedrivs i butikslokaler. 

Vi vill såklart att hela kommunens lekparker och parker ska vara trivsamma, trygga och välordnade. Om du har synpunkter på en lekpark, aktivitetspark eller liknande, är du varmt välkommen att dela dem med oss genom vårt formulär Felanmälan och synpunkter – trafik, gata och park som du hittar på www.linkoping.se/kontakt.

Elisabeth Lundqvist, enhetschef för stadsmiljöutveckling i Linköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa