Samspela i trafiken så kommer alla fram helskinnade

Alltför många tycker sig ha rätten att överskrida hastighetsgränserna och tvingar sig förbi sina medtrafikanter. Även om man stör rytmen för övriga, menar insändarskribenten.

Större marginaler i form av avstånd och hastighet gör att vi håller ned riskerna, menar insändarskribenten.

Större marginaler i form av avstånd och hastighet gör att vi håller ned riskerna, menar insändarskribenten.

Foto: Thomas Möller

Insändare2022-06-23 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samspela i trafiken. Smaka på orden och fundera på vad de betyder för dig.

I veckan som gick forcerade en taxichaufför sin väg och prejade en fotgängare på en gång- och cykelbana. Till vilken nytta? Chauffören kom fram 10 sekunder tidigare till sina kunder genom att med 1,5 ton plöja sin egen väg. På vilket sätt förväntas fotgängare samspela när sådant sker? Kasta sig i diket?

För att undvika kaos och anarki i trafiken behöver denna regleras. Detta görs bland annat genom Trafikförordningen. Målet måste vara att alla ska kunna ta sig fram på ett säkert och smidigt sätt utan att någon skadas, utan att i onödan störa, utan att förstöra. Detta kräver att vi samspelar och även ger varandra utrymme att begå misstag. Notera att jag här skiljer på misstag som vi alla gör ibland, kontra den vårdslöshet som oftast är resultatet av ren och skär egoism och bristande omtanke om andras välmående och liv.

Större marginaler i form av avstånd och hastighet gör att vi håller ned riskerna. Läs igenom Trafikförordningen och inse hur den främst fokuserar på de skyldigheter vi har i trafiken och på den omsorg vi ska visa varandra.

En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

Denna mening behöver alla ta till sig och begrunda. Är det en rättighet eller en skyldighet. Speciellt tydligt blir det i rusningstrafik och vid köbildningar. Man får helt enkelt inte blockera vägen för korsande trafik. Jag är viktigast. Det här är min plats i kön och du får inte korsa min väg. Vad blir resultatet? Högre framkomlighet?

Liknande fenomen kan ses på våra motorvägar. Alltför många tycker sig ha rätten att överskrida hastighetsgränserna och tvingar sig förbi sina medtrafikanter. Även om man stör rytmen för övriga. Även om man tvingar dem att bromsa in bakom en långtradare som inte får köra i full motorvägsfart. Planera din framfart och slå i stället av lite på takten ibland för att släppa in de andra. Det är inte den som är sist i ledet och hetsar genom att nosa oss andra i baken som ska om först.

Så du som är trafikant oavsett trafikslag, följ råden nedan så kommer vi alla fram både fortare och helskinnade:

* Stressa av och skapa marginaler.

* Var mindre egoistisk.

* Bete dig på ett sätt som inte ger negativa överraskningar för oss andra.

Med andra ord samspela mer!