Samarbetet gör att fler kan komma in på arbetsmarknaden

Stadsmissionens start av den sociala matbutiken Matmissionen i Skäggetorp ger fler personer möjlighet att arbetsträna och få ett sammanhang att växa i, skriver Fredrik Lundén, Linköpings kommun och Sanna Detlefsen, Stadsmissionen.

I samarbetet finns en stark vilja att förbättra situationen för de människor som behöver någon form av stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden, skriver Fredrik Lundén, Linköpings kommun och Sanna Detlefsen, Stadsmissionen. Här invigningen av Matmissionen i Skäggetorp.

I samarbetet finns en stark vilja att förbättra situationen för de människor som behöver någon form av stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden, skriver Fredrik Lundén, Linköpings kommun och Sanna Detlefsen, Stadsmissionen. Här invigningen av Matmissionen i Skäggetorp.

Foto: Jesper Friman

Insändare2024-04-25 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Linköpings kommuns integrations- och arbetsmarknadsförvaltning uppdrag ingår att stötta individer som är beroende av ekonomiskt bistånd så att de kan bli självförsörjande och självständiga. Kommunen arbetar därför tätt tillsammans med medborgare, övriga förvaltningar, näringsliv, myndigheter och andra offentliga aktörer, men också med ideella organisationer som till exempel Östergötlands Stadsmission.

Kommunen och Stadsmissionen har en lång tradition av samarbeten som sett lite olika ut över tid, beroende på vilka samhällsutmaningar vår stad har stått inför. I dag har vi ett viktigt partnerskap, ett så kallat Idéburet partnerskap (ett IOP) som innebär att människor som står långt från arbetsmarknaden kan arbetsträna på Stadsmissionen.

Sedan tidigare driver Stadsmissionen ett flertal sociala företag som café, restaurang och second hand-butik här i Linköping med platser för arbetsträning, där människor ges möjlighet att bygga självförtroende, förbättra sin livskvalitet och komma närmare arbetsmarknaden. Eftersom det inom samma organisation finns tillgång till flera olika yrkeskategorier och branscher så kan människor växa steg för steg genom olika grader av utmaningar i de olika företagen. Det ger en trygghet och stabilitet så att deltagare vågar ta steget vidare i den egna personliga utvecklingsresan.

I samband med Stadsmissionens start av den sociala matbutiken Matmissionen i Skäggetorp i början av året har partnerskapet utökats med flera arbetslika aktiviteter, det ger fler personer möjlighet att arbetsträna och få ett sammanhang att växa i. Varje steg är värdefullt i den personliga resan mot egen försörjning.

I samarbetet finns en stark vilja att förbättra situationen för de människor som behöver någon form av stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden. Med korta beslutsvägar kan civilsamhället snabbt göra förändringar för att vidareutveckla det som påbörjats, med den enskilda individen i fokus.

Ingen klarar av att lösa samhällsutmaningar på egen hand. Vi är övertygade om att när civilsamhället, det offentliga och näringslivet jobbar tillsammans uppnår vi varaktiga positiva förändring i vår kommun, till gagn för alla.