Så får vi bättre integration i Linköping

Mitt förslag är att när nyanlända flyktingar kommer till Linköping och ska erhålla en lägenhet inom Stångåstadens bostadsområde, så skall man inte placera alla flyktingar i samma stadsdelar, menar insändarskribenten.

Se till att man blandar flyktingar i alla stadsdelar, med befintliga hyresgäster, menar insändarskribenten.

Se till att man blandar flyktingar i alla stadsdelar, med befintliga hyresgäster, menar insändarskribenten.

Foto: Peter Jigerström

Insändare2023-02-27 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Se i stället till att man blandar flyktingar i alla stadsdelar, med befintliga hyresgäster. 

När man bygger hyresfastigheter, så skall de helst inte vara högre än tre våningar och max fem våningar, bland annat för att få bättre vi-känsla.

Sedan är det jätteviktigt att Linköpings kommun hjälper varje familj, så att de får det stöd och den hjälp som de behöver. Det skall vara på familj- och individnivå och skall fortgå så länge som det behövs. Varje familj skall även få hjälp med att få e arbete alternativ sysselsättning, så att man inte blir sittande i lägenheten. Detta gör att varje familj kommer att trivas mycket bättre.

För att få till mera vi-känsla, samhörighet och att det blir lugnare inom alla Stångåstadens bostadsområden, så skall Stångåstaden plantera fruktträd och iordningställa för trädgårdsland inom alla "bostadsgårdar" (området utanför varje hyresfastighet).

Inom alla "bostadsgårdar" skall man ha roterande samvarogrupper som skall ha sammankomster för till exempel vad man skall plantera i trädgårdslandet på varje "bostadsgård", schema för skötsel av trädgårdslandet, fruktträden och att ordna aktiviteter. Ett förslag på aktivitet kan vara att ordna midsommarfirande, tipspromenader, dagsutflykter, till exempel svamp-, fiske-, badutflykter. Det skall såklart vara frivilligt att vara med i samvarogrupperna, men det blir ju bättre förutsättningar om alla hyresgäster deltar. Då det gäller frukt och kostnader för grönsaker, aktiviteter och utflykter, får alla hyresgäster inom varje "bostadsgård" dela på detta.

På sikt tror jag att med alla dessa förändringar får man mera vi-känsla, ansvarstagande och samhörighet i varje "bostadsgård". Med allt detta kommer varje stadsdel med tiden att bli betydligt lugnare, trivsammare och med mindre brottslighet, något hela samhället tjänar på.