Så botar vi den akuta energikrisen

Insändare2023-02-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla kunniga i den akuta energifrågan vet, att det enbart går med turbiner ihopkopplade med generatorer som drivs med gas, olja eller kol – att snabbt inom en tvåårsperiod få fram mera elenergi – i väntan på den tunga kärnkraften. Men då krävs det att alla yrkespolitiska beslutsfattare lägger manken till och bland annat prioriterar följande frågeställningar:

* I vilka energifrågor kan vi yrkespolitiker ta gemensamma och långtgående beslut?

* Hur förhandlar vi med EU om att varje land måste bli självförsörjande på energi?

* Hur kan staten på enklaste sättet bidra till att en ny snabb energiutbyggnad kommer igång – i väntan på den tunga kärnkraften?

* Hur många nya kärnkraftverk och vindkraftverk behöver Sverige för det kommande energibehovet? (vindkraften och annan oplanerbar elkraft får inte överstiga 25 procent av den totala energiproduktionen på grund av svängmassa-effekten)?

* Hur skall budgeten för landet balanseras för att vi skall ha råd med det utbyggda energibehovet och för att samtidigt behålla vår välfärd?

Vidare bör de på energidepartementet omgående undersöka följande frågor: 

* Var bör de olika turbinstationerna lokaliseras här i Sverige?

* Hur många sådana bör det planeras för?

* Vilken typ av tubindrift anses snabbast och enklast att bygga?

* Om det är drift via LNG-gas – var bör dessa mottagningshamnar planeras?

* Hur många sådana hamnar är sedan tidigare planerade och när kan de stå klara?

* Med vilka länder bör avtal tecknats för de tre energislagen gas, kol och olja?

* Hur är kraftledningssystemet anordnat för detta nya drifttillskott?

* Finns nödvändig uppdatering av kraftnätet för distribution över landet?

* Skall staten eller annan entreprenör stå för uppförandet?

* Vilka olika turbintillverkare finns att tillgå förutom Siemens i Finspång och vad har dessa för produktionstakt?

Du som läser detta kan se att det finns vansinnigt många akuta frågor att ta itu med – och snabbt. Detta om inte vårt Sverige skall ramla tillbaka ett 50-tal år i sin utveckling, eller vår livsviktiga industri gå i konkurs.