Ryssland når inte upp till Nato

Historiskt sett kan man betrakta både Sovjetunionen och Tsarryssland som stormakter, men det var då det, menar insändarskribenten.

Gamla föreställningar sedan Sovjettiden lever kvar, menar insändarskribenten.

Gamla föreställningar sedan Sovjettiden lever kvar, menar insändarskribenten.

Foto: Darko Vojinovic

Insändare2023-09-28 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ryssland är till ytan världens största land och har liksom Kanada, tvåan, mycket stora obebyggda och glesbefolkade områden. Till skillnad från Kanada har landet en mängd skilda etniska grupper och språk. 

När det gäller invånare är Brasilien mycket större. Kina och Indien är båda 10 gånger större och Tyskland och Frankrike är tillsammans ungefär lika stora. Ryssland är som en provins i Kina när det gäller befolkningens storlek.
Ekonomin har samma storlek som Italiens.

Vad skulle då kunna göra att Ryssland skulle kunna kallas stormakt?

Om man ser till krigsmaktens storlek är den stor men når på inga sätt upp till den nivå som Nato, eller ens enbart USA eller Kina håller.

Om man sedan tänker på kärnvapeninnehavet så har Frankrike, Storbritannien och andra även mindre länder dessa, utan att vara stormakter för det. 

Historiskt sett kan man betrakta både Sovjetunionen och Tsarryssland som stormakter, men det var då det.

Vad återstår? 

Ja, det enda jag kan se är storhetsvansinne i huvudet på Vladimir Putin och hans anhang samt att gamla föreställningar sedan Sovjettiden lever kvar i människors verklighetsuppfattningar.