Rökstenen förtjänar ett bättre öde

Insändare 18 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Historikern och forskaren Fredrik Ousbäck har i ett antal filmer på ett vetenskapligt övertygande sätt lyft fram Rökstenen och dess betydelse. Är man intresserad av historia och i synnerhet den östgötska historien, så är dessa filmer inte bara informativa utan rentav upplyftande. Filmerna finns på www.youtube.com där man hittar dem om man söker på "Format historia". 

Rökstenen, som är en runsten från första hälften av 800-talet, står majestätiskt, väl synlig, längs med väg E4 nära Ödeshög. Stenen är ristad med runor och är ganska svårläst för den som inte har lärt sig runskrift. Men Fredrik Ousbäck är en utmärkt pedagog, som på ett lättförståeligt sätt förklarar innehållet. I grova drag säger han att stenen innehåller ett avtal mellan östgötarna och kung Björn för att stödja den dåtida handeln under det som vi kallar "vikingatiden".

 

Rökstenen är ett oerhört värdefullt och unikt dokument som förtjänar en betydligt bättre hantering än den för närvarande är föremål för, menar Ousbäck. Man kan bara hålla med. Den borde skyddas och bevaras lika ömt som andra riksintressen, som till exempel skeppet Wasa eller värdefulla föremål på våra museer. Att skjuta till medel för att bevara Rökstenen skulle vara en kulturgärning som påminner om våra rötter till vikingatiden och visa att den tiden inte främst handlade om härjningar utan redan då genom handel var en samverkan med främmande kulturer. Rökstenen är en del av vårt kulturarv och borde prioriteras som sådant.

Ge Rökstenen nödvändigt skydd mot förstörelse och en bättre information om dess budskap än dagens!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa