När räknas bussbiljetten som giltig?

Jag har i min enfald trott att den räknas som giltig biljett först när jag blippar den, men så verkar inte vara fallet, skriver en resenär.

Om blippandet bara är till för statistik så är det ju omöjligt att avgöra för en utomstående om en resenär har en giltig biljett eller inte, menar insändarskribenten.

Om blippandet bara är till för statistik så är det ju omöjligt att avgöra för en utomstående om en resenär har en giltig biljett eller inte, menar insändarskribenten.

Foto: Fredrik Nygren

Insändare2023-10-19 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående friåkare på Östgötatrafiken: 

Kan inte Östgötatrafiken reda ut vad som gäller. När räknas det att jag har en giltig biljett: När jag köpt och betalat den med swish till exempel? När jag aktiverat biljetten? När jag blippat QR-koden i bussens läsare?

Jag har i min enfald trott att den räknas som giltig biljett först när jag blippar den, men så verkar inte vara fallet. Om den åtgärden bara är till för statistik så är det ju omöjligt att avgöra för en utomstående resenär om den som passerar läsaren utan att blippa har en giltig biljett eller inte. 

Sture Axelsson

Svar från Östgötatrafiken:

Vi erbjuder flera olika sätt att köpa biljett – i appen, med bankkort på fordonet, med reskort och pappersbiljett i automater eller hos ombud. Beroende på vilken typ av biljett du har behöver du också göra på olika sätt för att aktivera biljetten och för att den ska vara giltig.

1. Biljett köpt i appen ska alltid aktiveras i appen före ombordstigning för att vara giltig. När du stiger på ska du dessutom alltid blippa din biljett i biljettläsaren på fordonet, för att visa att du har en giltig biljett och för vår uppföljning. 

2. Biljett köpt med bankkort aktiveras och blir giltig genom att du blippar ditt bankkort direkt i biljettläsaren eller genom att du köper biljett hos föraren.

3. Biljett köpt med ett laddat reskort aktiveras och blir giltig när reskortet blippas i biljettläsaren ombord. 

4. Pappersbiljett som köps i automat eller hos ombud blir aktiverad och är giltig direkt vid köp. Pappersbiljetten ska, likt övriga biljetter, blippas i biljettläsaren vid ombordstigning.

Ja, för en utomstående resenär är det omöjligt att avgöra om någon som stiger på utan att blippa, har en giltig biljett eller ej. Vid en kontroll kan däremot kontrollanterna se att du har en giltig och aktiverad biljett. En betald och aktiverad biljett är en giltig biljett. För att föraren ska kunna veta att du har en biljett behöver den även blippas.

Mattias Näsström, biträdande trafikchef, Östgötatrafiken