Rent oansvarigt att ta bort vårt strandskydd

Strandskyddet har vi fått för att värna allemansrätten och skydda fauna och flora, men som bieffekt kan den också komma att ge en viss trygghet för fastighetsägarna i översvämningshotade lägen, menar insändarskribenten.

Jag orkar utan vidare gå åtminstone de 100 meter som strandskyddet normalt omfattar och faktiskt skulle det kännas tryggare att ha ett visst avstånd till vattnet, menar insändarskribenten.

Jag orkar utan vidare gå åtminstone de 100 meter som strandskyddet normalt omfattar och faktiskt skulle det kännas tryggare att ha ett visst avstånd till vattnet, menar insändarskribenten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2023-12-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Underlätta byggnation på strandnära tomter" (23/12):

I en debattartikel argumenterar några Sverigedemokrater för en uppluckring av strandskyddet. Samma åsikt har framförts även från annat håll. Motivet skulle vara att underlätta för landsbygdens utveckling eftersom det är attraktivt att bygga nära vatten. 

Jag skulle också gärna vilja ha ett hus nära vattnet och de flesta av oss känner nog en dragning åt det hållet. Men det betyder inte att jag måste kunna doppa fötterna i vattnet direkt utanför huset. Jag orkar utan vidare gå åtminstone de 100 meter som strandskyddet normalt omfattar och faktiskt skulle det kännas tryggare att ha ett visst avstånd till vattnet. 

Med ett varmare klimat följer extrema väderhändelser som skyfallsliknande regn och översvämningar och vid kusterna extremt höga vattenstånd i utsatta vindlägen. Vi har allt oftare sett sådant inträffa med omfattande skador i form av inträngande vatten i bostäder. Det kan då komma att gå så långt att försäkringsbolagen inte vill försäkra byggnader i sådana utsatta lägen. Fastigheterna kommer då att omgående falla i värde. 

Att i det perspektivet propagera för en ändring i strandskyddsbestämmelserna som möjliggör att bygga närmare stranden ter sig inte bara populistiskt utan även rent oansvarigt. Strandskyddet har vi fått för att värna allemansrätten och skydda fauna och flora, men som bieffekt kan den också komma att ge en viss trygghet för fastighetsägarna i översvämningshotade lägen. Det bör alltså behållas som det är. 

 
 
 
 
 
 
Läs mer om