Reglerna för cyklister som är omöjliga att följa

Får bilen blockera min väg genom att stanna en längre tid och vänta på att den större vägen ska bli fri, frågar sig en cyklist.

För att cykla säkert måste jag köra ytterst långsamt eller stanna helt vid alla ställen där en cykelväg parallell med en större väg korsar en mindre väg, skriver en cyklist.

För att cykla säkert måste jag köra ytterst långsamt eller stanna helt vid alla ställen där en cykelväg parallell med en större väg korsar en mindre väg, skriver en cyklist.

Foto: Magnus Andersson/TT

Insändare2024-05-21 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Då jag började cykla för 65 år sedan var reglerna glasklara: En cykel var ett fordon och fordon framfördes på vägar enligt enhetliga regler. Så kom särskilda banor för cyklar utefter de större vägarna, med ibland en grässtrimma emellan, men i bilskolan lärde jag mig att det i alla fall var en del av hela vägen. Nu har vi skapat begreppet cykelvägar med särskilda regler, där den värsta är att cykelvägar tydligen i alla situationer har "lämna företräde" mot bilvägar, enligt Transportstyrelsen. 

Exempel från min vardag. Jag cyklar på en cykelväg parallell med en bilväg till vänster om mig med en cirka 2 meter grässtrimma emellan. Jag kommer fram till en korsande mindre bilväg, där en "lämna företräde"-skylt står till höger om cykelvägen. 

Situation 1: Har jag företräde framför bilen som kommer från höger, eller gäller skylten först framme vid markeringen i kanten av bilvägen? Även när den linjen är dold på vintern? Får bilen blockera min väg genom att stanna en längre tid och vänta på att den större vägen ska bli fri? 

Situation 2: Som förut, men nu kommer en bil bakifrån och ska svänga höger in på den mindre vägen. Bilen kommer ikapp precis innan korsningen. Får bilen nu svänga framför mig, trots att jag bara kunnat se den under någon sekund? Den är ju enligt regeln på den mindre vägen så snart den svängt, trots att den bara befunnit sig där någon meter än. 

Situation 3: En bil kommer från vänster på den mindre bilvägen, samtidigt som en passerande lastbil på den större vägen skymmer min sikt åt det hållet. Bilen från vänster följer reglerna och korsar den större vägen direkt efter lastbilen och rakt framför mig, som ju är på en cykelväg.

Kontenta: För att cykla säkert måste jag köra ytterst långsamt eller stanna helt vid alla ställen där en cykelväg parallell med en större väg korsar en mindre väg för att vara beredd om någon av ovanstående situationer skulle uppstå. Ett perfekt recept på hur man skapar svåra situationer och avskräcker folk från att välja cykel som transport.