Regionens oansvariga projekt – en halv miljard i förlust

Förlusten av dessa investeringar landade på över en halv miljard. Nog för att det inte täcker ett negativt resultat om 1,6 miljarder inom sjukvården, men man får rätt många vårdanställda för 541 miljoner kronor, menar insändarskribenten.

Är det en rimlig prioritering att regionen nu offrar folkhälsan och patientsäkerheten, till förmån för ett länsmuseum i Linköping, symfoniorkestrar, teater eller ett biljettsamarbete över länsgränser, frågar sig insändarskribenten.

Är det en rimlig prioritering att regionen nu offrar folkhälsan och patientsäkerheten, till förmån för ett länsmuseum i Linköping, symfoniorkestrar, teater eller ett biljettsamarbete över länsgränser, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Victor Bomgren/Janerik Henriksson/TT

Insändare2024-05-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En gång i tiden sade politikerna att “varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. I dagsläget är det sisådär ställt med detta. Region Östergötlands budget för vården i länet gör 2023 ett underskott på över 1,6 miljarder kronor, vilket nu innebär att man 2024 avser skära ner och sparka 900 medarbetare. Ansvariga inom vården går nu ut och meddelar att man inte längre kan garantera patientsäkerheten, detta samtidigt som vårdköerna är långa och vårdpersonal far illa på grund av övertid och tuff arbetsmiljö grundat i personalbrist, vilket Vårdförbundet länge påpekat. 

Är det då rimligt att spara pengar genom att skära ner på den vårdpersonal som ska säkra vår hälsa? 

Jag tog mig tid till att noggrant granska Region Östergötlands ekonomi (årsrapport 2023). Till exempel flaggar både Vårdförbundet, ett stort antal läkare med flera för att onödig administration är det som i grunden skapar resursbrist inom svensk sjukvård. 

För referens finns 2 683 (2023) administratörer inom Region Östergötland, det är den tredje största personalkategorin (först efter sjuksköterska och “övrig vårdpersonal”), det vill säga fler än både läkare, terapeutisk och medicinteknisk personal. Att sparka folk för att snabbt släcka bränder ser ut att vara en mycket dålig och kortsiktig prioritering, när man rimligen i stället bör titta på att göra sig av med den flaskhals som skapat svensk sjukvårds ineffektivitet, det vill säga den onödiga administrationen! Det lyfts det dock inte ett finger kring. I stället ska det snabbt skäras genom att göra sig av med personal.

Samtidigt driver Region Östergötland ett antal bolag (vissa i egen regi och vissa tillsammans med andra) och stiftelser. Dessa satsningar pumpade Region Östergötland in närmare 1,5 miljarder i 2023. Förlusten av dessa investeringar landade på över en halv miljard. Nog för att det inte täcker ett negativt resultat om 1,6 miljarder inom sjukvården, men man får rätt många vårdanställda för 541 miljoner kronor.

Några exempel på förluster värda att nämna är att AB Östgötatrafiken årligen går cirka 1 miljard kronor minus, regionens tvättföretag gick 2023 nästan 63 miljoner minus, Scenkonst Öst AB (som pysslar med symfoniorkestrar, teater med mera) gick back 54 miljoner, regionens samarbete för kollektivtrafik över angränsande länsgränser (MÄLAB) kostade 2023 Östergötlands skattebetalare nästan 85 miljoner kronor och Östergötlands länsmuseum gick nästan 23 miljoner back. Utöver detta är de bolag som Region Östergötland är delaktiga i, belånade med nästan 9 miljarder kronor (per årsbokslut 2023).

Inte för att vara den som är den – men är det en rimlig prioritering att regionen nu offrar folkhälsan och patientsäkerheten, till förmån för ett länsmuseum i Linköping, symfoniorkestrar, teater eller ett biljettsamarbete över länsgränser? 

Jag hoppas innerligt att fler kritiska röster höjs rörande regionens minst sagt oansvariga investeringar, att vårdpersonalen får upprättelse och att skattebetalarna svart på vitt får lära sig om vilka galna prioriteringar som görs med deras egna pengar – samtidigt som den samhällsbärande sjukvården nu äventyras å det grövsta! 

Jacob Johansson, IT-projektledare, opinionsbildare och offentlighetsgranskare 

Svar från Region Östergötland:

Det stämmer att Region Östergötland hade ett underskott 2023, minus 1,5 miljarder kronor. Att vända den negativa utvecklingen och åter få en ekonomi i balans kommer vara högst prioriterat under innevarande år och 2025. Det är också anledningen till att regionen under våren 2024 aviserat ett varsel om uppsägning inom flera yrkeskategorier, ett svårt men tyvärr nödvändigt beslut. Varslet inkluderar en ytterligare minskning av administrativ personal utöver den minskning som påbörjades under 2023. Det är ett faktum att antalet anställda i Region Östergötland har ökat de senaste åren, och att kostnaden för hälso- och sjukvård per invånare är bland de högsta i landet, samtidigt som tillgängligheten till vården har försämrats. 

Det är viktigt att belysa att regionerna har flera olika uppdrag, även om hälso- och sjukvården är det mest omfattande. I likhet med alla landets regioner har Region Östergötland ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna: näringsliv, kompetensförsörjning, samhällsplanering, kultur och natur, internationell samverkan och olika typer av regionalt stöd och finansiering. Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Östergötland för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i länet. För att detta ska bli verklighet och komma invånarna till nytta krävs även en regional finansiering utöver den som staten bidrar med. När det gäller kollektivtrafik och kultur så betalar vi som resenärer och besökare också själva när vi nyttjar dessa. 

Regionkoncernens bolag bidrog till att förbättra resultatet med 17 miljoner kronor 2023. 

Mikael Borin, regiondirektör, Region Östergötland