Regionen: Vi följer prioriteringsordningen

Vi har stor förståelse för din situation, dock följer Region Östergötland Folkhälsomyndighetens prioriteringar.

Insändare2021-03-16 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Som 70-åring kommer du inom några veckor att bli kallad till vaccination. Den här veckan får alla i åldern 77–79 år brev med erbjudande om vaccinering. 

De som är över 65 år är högre prioriterade än de under 65 år med riskfaktorer som en pågående cancerbehandling. Vi behöver följa den prioriteringsordningen för att försöka vara så rättvisa så möjligt i en svår situation där många vill samma sak. 

När det gäller en lista på personer som kan infinna sig med kort varsel, har vi inte sådana listor utan verksamheten ska förhålla sig de till de rutiner vi har. 

I första hand är de rutinerna att ta någon som inte ännu har fått vaccination i fas 1 eller i den åldersgrupp som just nu vaccineras. Om det inte går är rutinen att söka i nästa åldersgrupp som står på tur, vilket just nu är 77–79-åringar. 

Ibland behöver våra medarbetare lösa akut uppkomna situationer, som exempelvis när en restdos blir kvar för att någon uteblir. Här har vi en rutin som bygger på prioriteringsordningen. 

Den som vaccinerar gör allt i sin makt för att lösa det problem som uppstår. Har man anmält sitt intresse till sin vårdcentral, vet vårdcentralen om det och utgår från den listan. Men ibland är tiden inte på vår sida utan en annan lösning lämpar sig bättre. 

Vi har alla samma mål, varje vaccinspruta är ett steg närmare målet att bromsa pandemin.