Regionen spelar rysk roulette med svårt sjuka

Varför kallas inte riskgrupper till vaccinering av covid-19, frågar sig en patient i Region Östergötland.

Vid tidigare vaccinationer har alla fått kallelser, vilket inte sker nu. Sannolikt innebär det att många i riskgruppen missar att vaccinera sig, skriver en patient.

Vid tidigare vaccinationer har alla fått kallelser, vilket inte sker nu. Sannolikt innebär det att många i riskgruppen missar att vaccinera sig, skriver en patient.

Foto: TT

Insändare2024-04-29 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som svårt sjuk i lungfibros har jag under våren väntat på en kallelse för vaccination av covid-19. Vid närmare undersökning har jag kunnat konstatera att Folkhälsomyndigheten och regionen tycker att vaccination är överflödig för riskgrupper under 80 år.

Personer som kallas är endast de som är 80 år eller äldre, är 65–79 år och har personlig omvårdnad från hemtjänst, bor på SÄBO korttidsboende eller att din behandlande läkare bedömer att det finns en medicinsk anledning. Personer mellan 65 och 79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper anses inte behöva vaccineras i vår utan rekommenderas att vänta till i höst. 

Vilka sjukdomar är det då som tillhör denna riskgrupp som kan vänta till i höst? 

Det är organtransplantation, blodcancersjukdomar, neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion, fetma, diabetes, aktuell cancerbehandling, kronisk lungsjukdom, stroke/demens, annan immunhämmande sjukdom eller behandling, leversjukdom, nedsatt njurfunktion, hjärt- kärlsjukdom inklusive hypertoni, Downs syndrom och astma. 

På eget initiativ kan de som är 79 år eller yngre, utom de allra yngsta, vaccineras mot en kostnad på 250 kronor. 

Vid tidigare vaccinationer har alla fått kallelser, vilket inte sker nu. Sannolikt innebär det att många i riskgruppen missar att vaccinera sig eftersom informationen måste sökas på nätet och Vaccinationskliniken som de inte har några kontaktuppgifter till eller kännedom om eftersom de ej fått någon kallelse. 

Och hur skall de kunna veta att deras läkare måste skriva en ordination för att vaccinationen skall vara avgiftsfri? Varför är det inte inlagt i regionens system vilka svårt sjuka som en vårdos är livsviktig för?

Känns som att Folkhälsomyndigheten och regionen spelar rysk roulette med svårt sjuka patienter. Som exempelvis min lungfibros som enligt Svensk lungmedicinsk förening har en medianöverlevnad på 3 år efter diagnos i de svårare fallen, vilket omöjliggör vård i respirator vid insjuknande i covid-19.

Rolf Ericsson

Svar från Region Östergötland:

Först vill vi tacka insändarskribenten för att vikten av vaccination uppmärksammas. Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vaccination mot covid-19. Under våren har brev gått ut till personer som är 80 år och personer 65–79 år med hemtjänst och daglig omvårdnad, vilket insändaren korrekt beskriver. Intresset för att vaccinera sig har varit stort, vilket är positivt.

Till hösten kommer Folkhälsomyndigheten att inkludera personer över 65 år och medicinska riskgrupper i rekommendationen, då man förväntar sig att covid-19 liksom andra säsongsrelaterade luftvägsinfektioner åter kommer att öka.

Under våren kan den som tillhör en riskgrupp ta kontakt med sin behandlande läkare för att få en bedömning om vaccination är aktuell. Anser behandlande läkare att vaccination ska ges, får man denna avgiftsfritt. Den som önskar vaccination men inte fått en läkarbedömning är välkommen att boka tid och vaccinera sig nu i vår mot en kostnad på 250 kronor.

Mer information om vad som gäller kring vaccination mot covid-19 i Östergötland finns att läsa på 1177.se.

Varmt välkommen till något av våra vaccinationsställen.

Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare, Region Östergötland