Regionen prioriterar fel i sitt besparingskrav

För att genomföra besparingskravet så får inte längre pensionerade undersköterskor, våradministratörer och andra kompetenta medarbetare med mångårig erfarenhet, jobba på timmar efter årsskiftet, menar insändarskribenten.
För att genomföra besparingskravet så får inte längre pensionerade undersköterskor, våradministratörer och andra kompetenta medarbetare med mångårig erfarenhet, jobba på timmar efter årsskiftet, menar insändarskribenten.

Nu gör den legitimerade personalen administrativa uppgifter som undersköterskor eller annan personal i lägre lönenivå skulle kunna utföra, skriver en vårdanställd.

Insändare 9 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Östergötland har med rätta fått besparingskrav. En av orsakerna är höga kostnader för hyrläkare och hyrsköterskor. Nu får inga nyanställningar eller anställningar för personal som slutar göras. I det fall sjuksköterskor och undersköterskor slutar så får möjligen någon timanställd en tillsvidareanställning.

För att genomföra besparingskravet så får inte längre pensionerade undersköterskor, våradministratörer och andra kompetenta medarbetare med mångårig erfarenhet, jobba på timmar efter årsskiftet.

För att öka bemanningen så att vårdtagarna kan få den vård som de har rätt till skulle legitimerad personal i form av läkare och sjuksköterskor kunna jobba på "golvet". 

Nu gör den legitimerade personalen administrativa uppgifter som undersköterskor eller annan personal i lägre lönenivå skulle kunna utföra, då de i många fall har kompetensen för detta. På det sättet skulle personalbehovet för vårdtagarna bättre kunna tillgodoses. Det verkar nu som att Region Östergötland genomför besparingskraven genom att "sila mygg och svälja kameler".

Nej, låt kompetent personal jobba kvar efter pensionen och se över administrationen! Gör rätt besparingar där det syns i stället för att försämra arbetsmiljön på sjukhuset och vården för oss vårdtagare!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa