Regeringen har halverat anslagen till naturreservat

Naturen måste vårdas, menar insändarskribenten.

Naturen måste vårdas, menar insändarskribenten.

Foto: Fredrik Palmqvist

Insändare2023-03-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En av de största förmånerna av att bo i Sverige är tillgång till den vackra svenska naturen. Detta var speciellt tydligt under pandemin då fler än vanligt gav sig ut i naturreservat, nationalparker, och andra vackra platser. Men naturen måste vårdas. 

Tyvärr har den svenska regeringen, styrd av sitt Tidö-avtal, halverat anslagen till naturreservat och nationalparker. Detta ökar slitaget och gör det svårare för alla att besöka vackra naturområden. Anslagen till att bevara vackra skogsområden från att bli kalhyggen har minskats ännu mer. Regeringen har nästan helt eliminerat anslaget till att bekämpa invasiva arter, till exempel parkslide. Om en invasiv art bekämpas tidigt är det billigt, om man väntar blir det mycket dyrt, och om man väntar ännu längre blir det omöjligt. Detta är på gränsen till dumsnålhet. 

Nej, regeringen, tänk om och återinför rimliga nivåer av anslag för naturvård, till glädje för oss som bor i Sverige!