Rädda sjukvården innan det är för sent

Vi måste vara solidariska och hjälpa till i dessa tider så att det inte blir pannkaka av sjukvården och vi får en sjuk personal, menar insändarskribenten.

Personal blir utbrända, sängplatser minskar och sjukvården blir bara sämre och sämre, menar insändarskribenten.

Personal blir utbrända, sängplatser minskar och sjukvården blir bara sämre och sämre, menar insändarskribenten.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2024-03-25 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vore tacksam om någon kan förklara hur man kan låta en budget styra över sjukvården? Hur kan man budgetera hur många som behöver sjukvård, hämtas det in en budget från alla kostnadsställen eller är den politiskt gjord? Man får ju inte veta hur den görs. 

Som skattebetalare måste vi få något för pengarna och inte prioriteras bort vid behov på grund av att pengarna inte räcker i en felaktig budget. En så kallad budget för sjukvård borde väl baseras på några års statistik vad kostnaden blev några år tillbaka. Kostnaden borde väl öka för varje år eftersom vi blir fler som behöver sjukvård, men vi kan inte låta kostnaden skena. 

Vi ser vad som händer efter alla besparingar – resterande personal blir utbrända eller slutar, sängplatser minskar och sjukvården blir bara sämre och sämre. 

Problemet är att det saknas pengar, så mitt förslag är: Kan man inte ta ut lite mera skatt efter vilka resurser medborgarna har? Men det verkar inte vara möjligt. Inget parti vill lägga ett sådant förslag då det inte är bra för partifärgerna. 

Vilket är viktigast, medborgarna eller partifärgerna? Vi måste vara solidariska och hjälpa till i dessa tider så det inte blir pannkaka av sjukvården och vi får en sjuk personal. Vi måste rädda sjukvården och all personal innan det blir försent. 

Alla behöver sjukvård i framtiden.