Politiskt fulspel bakom beslutet om Tinnis

Med hjälp av fejkade bilder på en vacker badsjö i nära förbindelse med den nya simhallen har man fört Linköpingsborna bakom ljuset. Verklighetens Tinnis kommer inte alls att se ut som på de bilder man presenterat för stadens invånare, menar insändarskribenten.
Med hjälp av fejkade bilder på en vacker badsjö i nära förbindelse med den nya simhallen har man fört Linköpingsborna bakom ljuset. Verklighetens Tinnis kommer inte alls att se ut som på de bilder man presenterat för stadens invånare, menar insändarskribenten.

Hade man låtit Linköpingsborna fått vara med och bestämma om antingen ett halverat Tinnis, eller ett på riktigt stort Tinnis, torde beslutet sett helt annorlunda ut, menar insändarskribenten.

Insändare 8 februari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strax före jul stod Linköpings styrande politiker med ett belåtet leende framför tv-kameran och delade ut en fantastisk julklapp till Linköpingsborna. Nu hade de beslutat att Linköping skulle få en stor badsjö, Tinnis. Inte ett ord om att badsjön i stället kommer att halveras, att en bäck i dagen och en genomfartsväg kommer att ta det mesta av det grön- och rekreationsområde som i stället skulle ha varit en oas för de badande. Inte ett ord om var badgäster, solande och lekande barn ska ta vägen? Hur har de tänkt, politikerna? Om de över huvud taget har tänkt? De som ligger bakom beslutet i denna för Linköping oerhört viktiga fråga torde i stället vara tjänstemännen.

Självfallet kan en politiker inte sätta sig in i alla frågor, men när det gäller en så stor och viktig fråga som Tinnis framtid, har vi Linköpingsbor rätt att kräva att åtminstone någon av de styrande hade satt sig in i frågan på djupet och tagit ansvar för hela processen och dess förödande konsekvenser. En kulvert under badsjön och slopande av genomfartsväg hade för Linköpings växande befolkning på riktigt betytt en stor badsjö och stora grönområden. Visst, man tog ett beslut inför förra valet att utreda frågan på nytt, men hela processen var troligen ett spel för galleriet, med samma utredare som tidigare, så utgången var given.

 

Sanningen är att vägen till politikernas beslut kantats av politiskt fulspel. Med hjälp av fejkade bilder på en fantastisk stor och vacker badsjö i nära förbindelse med den nya simhallen har man fört Linköpingsborna bakom ljuset. Verklighetens Tinnis kommer inte alls att se ut som på de bilder man presenterat för stadens invånare.

Hur hade vi Linköpingsbor reagerat om vi fått rätt information? Högst troligt hade vi reagerat och protesterat. Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att ett så stort ingrepp i Linköpings stolthet och kanske viktigaste fritids- och kulturområde, en halvering av den unika badsjön och dess omgivande grönområden, fått ske utan dialog med stadens invånare. Är det inte en politikers plikt i ett demokratiskt samhälle, som bygger på att medborgarna har förtroende för dem de själva valt, att informera och föra en dialog med dem de är satta att representera? Hade man låtit Linköpingsborna fått vara med och bestämma om antingen ett halverat Tinnis, eller ett på riktigt stort Tinnis, torde beslutet sett helt annorlunda ut.

I vår kommun kan de två största partierna styra och ställa som de vill. Någon opposition att tala om finns inte, varför det varit fritt fram för dessa att halvera Tinnis och samtidigt påstå att de ger Linköpingsborna största möjliga badsjö, utan att precisera ”när bäcken och genomfartsvägen fått sitt”. Det bidde bara en tumme… Fulspel på högsta nivå.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa