Politiker, sluta planera trafiken i innerstaden

Det grundläggande problemet med trafikplanen för innerstaden är att den baseras på att politiken ska uppfostra trafikanterna, i synnerhet bilisterna, för att få dem att gå eller cykla, menar insändarskribenten.

Vem tar bilen till en infartsparkering för att sedan ta en buss till centrum, frågar sig insändarskribenten.

Vem tar bilen till en infartsparkering för att sedan ta en buss till centrum, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2021-11-12 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flera insändare har kritiserat kommunens trafikplan för innerstaden. Krockar med planeringen av Stolplyckan och byggnation vid Lasarettsgatan är uppenbara exempel. Bristande parkeringsmöjligheter med borttagen kantstensparering leder till stängda butiker i innerstaden och svårigheter för den som har problem att gå eller se. Planen bygger i stället på att alla ska cykla eller gå och att biltrafiken ska kontrolleras för att därmed minimeras. 

Detta är ett klassiskt exempel på misslyckad kommunal planering.

Planen startades 2017 och det märks. Ingen hänsyn till elbilar eller elsparkcyklar. Planen baseras också på att Ostlänken går i tunnel och att resecentrum placeras därefter. Vad värre är – den baseras på maximal service för innerstadens 35 000 boende men lämnar resterande 135 000 Linköpingsbor åt sitt öde. Vem tar bilen till en infartsparkering för att sedan ta en buss till centrum? 

Över huvud taget baseras planen på förutsättningar som inte längre är för handen – trots detta skall den gå till beslut. Det vi lär oss av detta är att kommunen ska sluta planera trafiken. Låt i stället arbetet baseras på ett antal grundläggande principer:

* Håll så många vägar öppna för trafik som möjligt

* Minimera system som skapar köer och stopp

* Lös problem när och där de uppstår

* Lägg energi på att trafikreglerna efterlevs

Principerna baseras på att kommunen aldrig kan reglera trafiken på ett sätt som fungerar för alla trafikanter. Trafiksystemen är komplexa och baseras på resenärernas önskemål och val. Om trafiksystemen är så öppna som möjligt kommer resandet att sprida sig i tid och rum och förtätningarna att minskas. Med stängda gator och tidsbegränsade möjligheter kommer köerna och förtätningarna i stället att ökas.

Det grundläggande problemet med trafikplanen för innerstaden är att den baseras på att politiken ska uppfostra trafikanterna, i synnerhet bilisterna, för att få dem att gå eller cykla. Sluta med det. Politiker är valda för att genomföra det som väljarna röstat på, inte uppfostra dem. Hur många har röstat för trafikplan för innerstaden?