Politiker, när kommer Tinnis badområde stå klart?

När kan ett nytt integrerat badområde med utomhusbassäng, utomhusbad och simhall stå färdigt, frågar sig insändarskribenten.

Vi i Tinnis.nu har påpekat det olämpliga i att det är samma personer som utreder frågan som tidigare lagt fram det gällande förslaget, menar insändarskribenten.

Vi i Tinnis.nu har påpekat det olämpliga i att det är samma personer som utreder frågan som tidigare lagt fram det gällande förslaget, menar insändarskribenten.

Foto: Elvira Hagström

Insändare2023-10-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen tog hösten 2021 ett inriktningsbeslut om Tinnisområdets framtid. Detta innebar bland annat att bäcken under badsjön skulle tas upp i dagen och att badsjöns storlek skulle halveras. Vi påpekade att om beslutet med en bäck i dagen ska genomföras kommer detta att leda till mycket stora kostnader och månader av kaos på Hamngatan när en lång bro byggs där. 

I valrörelsens slutskede förra året gjorde Moderaterna ett utspel och menade att frågan om badsjöns storlek liksom frågan om kulvert eller inte kulvert skulle utredas igen. Detta skedde under det tryck som opinionen skapat. När det nya S+M-styret i Linköping hade formerats tillsattes följdriktigt en ny utredning för att granska Tinnis framtid.

Vi i Tinnis.nu har påpekat det olämpliga i att det är samma personer som utreder frågan som tidigare lagt fram det gällande förslaget. Vi har heller inte sett de direktiv som styr utredningsarbetet. Vi har haft samtal med alla partier som är i opposition, men S och M har inte velat träffa oss för att diskutera det fortsatta arbetet. Vi efterfrågar ordentliga ekonomiska kalkyler för badets förändringar. 

Nu frågar vi de ansvariga politikerna: 

* När är utredningen klar?

* Vilka preliminära resultat väntas utredningen komma fram till?

* Hur ser kostnaderna för de olika alternativen ut?

* När är det tänkt att beslutet om områdets framtid ska tas?

* När kan ett nytt integrerat badområde med utomhusbassäng, utomhusbad och simhall stå färdigt?

Hans Nilsson, Tinnis.nu

Svar från Linköpings kommun:

Tinnisområdet är i dag ett öppet sår i Linköping. Från det politiska styret, Tillsammans för Linköping som består av Socialdemokraterna och Moderaterna, är målet att skapa en attraktiv, trygg och tillgänglig oas med en badsjö, utomhuspooler och tillhörande parkmiljöer som bildar en helhet och enhet vid den nya simhallen och Folkungavallen.

Det strategiska utvecklingsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i december 2022 lyder: Samhällsbyggnadsnämnden ska med utgångspunkt i tidigare utredningar av Tinnerbäcksområdet genomföra en utredning som beskriver konsekvenser av en förnyad och uppdaterad kulvertlösning genom Tinnis-området. Utredningen ska belysa ekonomiska, juridiska samt funktionella konsekvenser. 

Det är ett mycket omfattande utredningsarbete som sker, just för att ta fram svar på de frågor som framgår av uppdraget. Samhällsbyggnadsnämndens politiker har under våren fått en redovisning av hur uppdraget ser ut, vad utredningen arbetar med samt olika frågeställningar som ingår i arbetet. Även tidplanen har redovisats där det framgår att resultatet av utredningen ska redovisas för samhällsbyggnadsnämnden innan årets slut. Vad utredningen utvisar kommer att ligga till grund för politikens fortsatta arbete för att läka såret i Tinnisområdet och skapa en attraktiv, trygg och tillgänglig plats.

Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande samhällsbyggnadsnämnden