Politiker är människor av kött och blod

Förtroendevalda politiker gör verksamhetsbesök men är givetvis också själva patienter och väntar i vårdkö som alla andra östgötar, menar insändarskribenten.

Våra politiker tvingas ofta fatta svåra beslut som givetvis också berör dem själva, menar insändarskribenten.

Våra politiker tvingas ofta fatta svåra beslut som givetvis också berör dem själva, menar insändarskribenten.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2024-03-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I debatten om det allvarliga läget med ekonomin i Region Östergötland framställs oftast folkvalda politiker som något slags "udda varelser" som inget gör och inget kan. Bland de folkvalda finns såväl läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra vårdprofessioner. Där återfinns också flertalet akademiker och andra yrkesgrupper. 

Majoriteten av våra folkvalda går alltså till sina "vanliga jobb" och utför sitt arbete på lika villkor som gemene man. För ett nämndsammanträde eller möte i regionfullmäktige tar den folkvalde tjänstledigt utan lön. Det är ytterst få politiker som "försörjer sig på sitt uppdrag". 

Jag vågar påstå att våra politiker ofta tvingas fatta svåra beslut som givetvis också berör dem själva. En folkvald politiker är inte undantagen från det varsel som nu lagts i Region Östergötland. Med demokratiskt valda företrädare får vi en bredd av erfarenheter och kompetenser som gör att också politiska beslut tas av människor av kött och blod. 

Politiker har också närstående, vänner och andra som berörs av de fattade besluten. Förtroendevalda politiker gör verksamhetsbesök men är givetvis också själva patienter och väntar i vårdkö som alla andra östgötar. Med andra ord är vi alla lika berörda av det allvarliga läge som Region Östergötland befinner sig i. Du och jag är Region Östergötland!