Personalen på barnsjukhuset larmar: Stor oro för barnen

Vi känner nu stor oro över vad det rådande varslet kan få för konsekvenser för våra patienter, både på kort och lång sikt, skriver personalen på barnsjukhuset i Linköping.

Vi är oroliga att vår nuvarande personal med erfarenhet, specialistkompetens och intresse för att arbeta med sjuka barn, kan bytas ut mot någon som kanske varken kan eller vill arbeta på en barnklinik, skriver personal i paramedicin på barnsjukhuset i Linköping.

Vi är oroliga att vår nuvarande personal med erfarenhet, specialistkompetens och intresse för att arbeta med sjuka barn, kan bytas ut mot någon som kanske varken kan eller vill arbeta på en barnklinik, skriver personal i paramedicin på barnsjukhuset i Linköping.

Foto: Erik Svensson

Insändare2024-06-13 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På H.K.H. Kronprinsessan Viktorias barn- och ungdomssjukhus på Universitetssjukhuset i Linköping arbetar cirka 400 personer varav cirka 30 är paramedicinsk personal. 

Det är en grupp med professioner bestående av dietist, kurator, psykolog, logoped, pedagog, fysioterapeut och arbetsterapeut som arbetar med barn 0–18 år och deras familjer. En del av verksamheten arbetar även på Motala lasarett. Kliniken bedriver även högspecialiserad vård inom till exempel neonatalvård. 

Vi känner nu stor oro över vad det rådande varslet kan få för konsekvenser för våra patienter, både på kort och lång sikt. 

År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och består av fyra grundprinciper, en av dessa är "Barnets bästa" (artikel 3). På barnombudsmannen.se, Sveriges barnrättsmyndighet står det att ”barnets bästa alltid ska beaktas i frågor som rör barn”. ”När vuxna tar beslut måste de göra så att det blir bäst för oss också” (sagt av barn om artikel 3).

På vår klinik arbetar vi utifrån ett barnrättsligt och barnanpassat perspektiv. Vi ifrågasätter hur ett varsel påverkar våra patienter och om man verkligen beaktar vad barnens bästa är.

Verksamheten har utbildade barnrättsombud som ansvarar för att utveckla och utbilda övrig verksamhet gällande rutiner och arbetssätt. Kliniken blev nyligen godkänd i arbetet med barnanpassad vård, detta utifrån hur den nuvarande verksamheten ser ut. En risk med varslet är att den här typen av arbete inte kan fortgå i samma utsträckning och att vi inte lever upp till den standard som krävs.

Paramedicinsk personal ingår i olika team och arbetsgrupper tillsammans med vårdpersonal. När vi har tillgänglighet till varandra och alla nödvändiga professioner finns på plats, möjliggörs ett arbetssätt med barnet i fokus. Målet är att undvika väntetider, utdragna vårdprocesser samt att tillsammans få ett helhetsperspektiv på patienten. Risken med varslet är att vår tillgänglighet och möjlighet till samarbete minskar och på så sätt drabbar barnen och familjerna. 

I dagsläget diskuteras inte bara varsel utan även omflyttningar, vilket innebär att personal som inte blir varslad kan behöva byta jobb för att någon annan ska ta över tjänsten. Vi är oroliga att vår nuvarande personal med erfarenhet, specialistkompetens och intresse för att arbeta med sjuka barn, kan bytas ut mot någon som kanske varken kan eller vill arbeta på en barnklinik. Självklart påverkar det kvaliteten på vården, att inte ha rätt person på rätt plats.