Tro inte att dina barn får den hjälp de behöver

Många gånger handlar det om att ”punktmarkera” dessa elever, medan elever som inte hänger med i skolan och som inte är utåtagerande, får klara sig så gott det går, skriver en "frustrerad pedagog" i Linköping.

Skolan är skyldig att möta varje elev utifrån elevens förutsättningar och att hjälpa eleven att inte hamna i ”svårigheter” och konflikter, men varför prioriteras de utåtagerande eleverna, frågar sig en pedagog.

Skolan är skyldig att möta varje elev utifrån elevens förutsättningar och att hjälpa eleven att inte hamna i ”svårigheter” och konflikter, men varför prioriteras de utåtagerande eleverna, frågar sig en pedagog.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2024-04-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tro inte att dina barn får den hjälp som de behöver och har rätt till i skolan. Tiden som pedagogerna i skolan i dag skulle kunna använda till att stötta elever som har svårigheter med att till exempel läsa och räkna, och eventuellt inte når målen i skolan, används alltför ofta till att förhindra att utåtagerande elever inte ska skada någon annan elev eller vuxen. 

Många gånger handlar det om att ”punktmarkera” dessa elever, medan elever som inte hänger med i skolan och som inte är utåtagerande, får klara sig så gott det går.

Skolan är skyldig att möta varje elev utifrån elevens förutsättningar och att hjälpa eleven att inte hamna i ”svårigheter” och konflikter, men varför prioriteras de utåtagerande eleverna?

Så nästa gång din lärare berättar att ditt barn inte kommer att nå målen i skolan, ifrågasätt då inte lärarens arbete med ditt barn, utan ifrågasätt i stället hur skolans resurser används.

Föräldrar, det är dags att reagera och agera!