Ser ni inte att förskolan i Linköping förfaller?

Vem vill samtidigt hoppa runt som vikarie när man är anställd som barnskötare/förskollärare och försöker göra sitt bästa på den förskola man arbetar på, skriver en förskollärare i Linköping.

Engagerade pedagoger orkar inte arbeta i denna arbetsmiljö, ingen vill utbilda sig till förskollärare, menar insändarskribenten.

Engagerade pedagoger orkar inte arbeta i denna arbetsmiljö, ingen vill utbilda sig till förskollärare, menar insändarskribenten.

Foto: Olle Peterson

Insändare2024-05-03 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur kan politiken och förskolechefen i Linköping stå upp för sina beslut som rör förskolan? Är ni medvetna om vad som sker ute hos era medarbetare? Stor frustration över att inte bli lyssnade på!

Budgeten rektorerna får räcker inte för att bemanna förskolorna på det sätt som behövs för att varje barn får den utbildning/undervisning de har rätt till. Förutsättningarna för pedagoger att genomföra sitt uppdrag finns inte! Snälla ni! Förstår ni inte vad som sker? 

Satsa på de yngsta barnen – det ger en säker framtid. Nu är det ett förfall. Engagerade pedagoger orkar inte arbeta i denna arbetsmiljö, ingen vill utbilda sig till förskollärare. Vem vill arbeta utan rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag? Vem vill arbeta med en stress över att inte kunna ge stöd till varje enskilt barn? Vem vill arbeta utan att kunna ta pauser. Vem vill samtidigt hoppa runt som vikarie när man är anställd som barnskötare/förskollärare och försöker göra sitt bästa på den förskola man arbetar på?