Ostlänken är visst samhällsnyttig

Bygget av Ostlänken blir visserligen en kostsam investering, men måste ses över en lång tidsperiod, menar insändarskribenten.

Bygget av Ostlänken blir visserligen en kostsam investering, men måste ses över en lång tidsperiod, menar insändarskribenten.

Foto: Petra Älvstrand / frilans

Insändare2024-03-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Kostnaderna för Ostlänken har ökat i okontrollerad takt" (4/3):

Det är lätt att instämma i Ostlänkenmotståndaren uppfattning om bristerna i det svenska samhället. Så långt är vi överens.

Däremot delar jag inte hans åsikt att det inte finns någon samhällsnytta med Ostlänken. Likt andra kritiker påstår han att Ostlänken bara är tänkt för tågpendlare och inte för det ökande behovet av godstransporter. Inget kan vara mer fel.

Ostlänken kommer, som tidigare nämnts, skapa flera fördelar – förutom snabba, driftsäkra och miljövänliga persontransporter, även ökad gods- och regionaltrafik på befintliga spår. 

Att enbart föreslå upprustning av befintliga spår, Södra stambanan och Nyköpingsbanan, är alltså långt ifrån tillräckligt. Vad som behövs är också fler spår för ökad järnvägstrafik. 

En stor andel av den onödiga vägtrafiken måste minska av flera skäl. Utsläpp, energiförbrukning och olyckor talar mot nuvarande vägtransportpolitik. Sverige har behov av en radikal transportomställning. Både vägar och järnvägar har i dag kapacitetsbrist och nu måste vi välja sida. 

Bygget av Ostlänken blir visserligen en kostsam investering, men måste ses över en lång tidsperiod.

Om insändarskribenten oroas av stora samhällskostnader borde han även intressera sig för kostsamma vägprojekt som exempelvis Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.

Under åtskilliga år har det satsats mångmiljardbelopp på det svenska vägnätet. 

Nu är det järnvägens tur att få sin del!