Personalen är utbytt – och ibland kommer ingen alls

De som arbetar i hemtjänsten gör allt vad de kan under nuvarande villkor, men tillvaron har blivit rejält osäkrare för de hemtjänstbehövande och för deras anhöriga, skriver en orolig hustru.

Den närmaste hemtjänsten som vi haft i två år, pratas det om att den ska läggas ner. Då lär vi få vänta ännu längre på hemtjänsten och jag som anhörig hustru får vara beredd på ännu mer oro, menar insändarskribenten.

Den närmaste hemtjänsten som vi haft i två år, pratas det om att den ska läggas ner. Då lär vi få vänta ännu längre på hemtjänsten och jag som anhörig hustru får vara beredd på ännu mer oro, menar insändarskribenten.

Foto: JESSICA GOW / TT

Insändare2023-09-11 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Så mycket bättre" heter ett trevligt tv-program. Så mycket sämre kunde man göra ett tv-program om beträffande hur man försämrar kommunal hemtjänst för äldre och rörelsehindrade.

När min make blev rörelsehindrad av en stroke och behövde en del hjälp dagligen trodde vi först att han måste flytta in på ett äldreboende, men fann att det fanns kommunal hemtjänst att tillgå för sådant han behöver hjälp med och som inte enbart närstående i familjen kan ombesörja. 

Denna service fungerade utmärkt i två år tills det blev valår. 

Den första tiden efter valet märktes ingen skillnad, men så småningom började man försämra villkoren för den kommunala hemtjänsten. Flera anställda flydde, väl vetande att försämrade villkor skulle följa. Det gjorde det verkligen. Till att börja med kaos – det kom ingen alls – men så småningom med i stort sett helt utbytt personal och planer på att lägga ner den geografiskt närmaste hemtjänsten.

Sammantaget har det lett till en hel del röriga situationer med färre personal – ibland helt utebliven. De som arbetar i hemtjänsten gör allt vad de kan under nuvarande villkor, men tillvaron har blivit rejält osäkrare för de hemtjänstbehövande och deras anhöriga. 

Kostnaden får man dock betala som förut. Attendo, som i senaste valet vann tävlingen om att ge billigast hemtjänst, har skaffat personalen bilar att åka runt med i området – hur bra nu det är för miljön? Den närmaste hemtjänsten (fem minuter bort), som vi haft i två år, pratas det om att den ska läggas ner. Då lär vi få vänta ännu längre på hemtjänsten och jag som anhörig hustru får vara beredd på ännu mer oro och försök till hjälp så gott det går för en 80-åring. 

Det finns knappast något att göra åt situationen än att bita ihop och göra det bästa av den. Men en sak är klar: låt inte politiken styra vård och omsorg!