Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder

Genom att införa katederundervisning visar man att lärare i första hand ska vara kunskapsförmedlare snarare än att agera stödfunktion. Lärare ska vara kunskapens budbärare och skolans ryggrad, menar insändarskribenten.

I svensk skola ska vetenskap prägla undervisningen där elever lyssnar på lärare och gör det de är tillsagda att göra. Ordning och reda bör vara A och O, menar insändarskribenten.

I svensk skola ska vetenskap prägla undervisningen där elever lyssnar på lärare och gör det de är tillsagda att göra. Ordning och reda bör vara A och O, menar insändarskribenten.

Foto: Roald, Berit

Insändare2024-06-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk skola har i dag stora problem och elever kan allt mindre visar PISA-undersökningar. 2023 var det uppenbart att kunskapen i matematik och läsning bland svenska elever rasar. Sedan 90-talet har det skett en gradvis försämring vilket beror på en rad anledningar. Det Sverige som var i topp gällande utbildning med höga kunskapsnivåer är nu ett minne blott – vilket är oroväckande. 

I takt med ökat elevinflytande som bygger på en alltför stor tilltro på skolbarns förmåga har lärare fått mindre auktoritet och behandlas således med lägre grad av respekt. Den individualisering i skolvärlden och det progressiva tänkandet som skapats har lett till flum. I dag flyr många lärare yrket samtidigt som fler och fler elever lider av psykisk ohälsa. Landets politiker måste inse att det är dags för lärare att åter ta plats i skolans kateder. 

Att göra läraryrket attraktivt är centralt i arbetet mot en bättre skola. I denna bemärkelse får det nordiska grannlandet i öster bedöms vara en förebild. I Finland är läraryrket något oerhört respekterat – mycket tack vare traditionell lärarledd undervisning. Genom att införa katederundervisning visar man att lärare i första hand ska vara kunskapsförmedlare snarare än att agera stödfunktion. Lärare ska vara kunskapens budbärare och skolans ryggrad.

Med denna typ av undervisning blir allt mycket tydligare och effektivare eftersom en expert, det vill säga läraren, förklarar ämnet under genomgången, vilket bidrar till att inlärningsprocessen blir lättare. Dessutom förbättras kommunikationen mellan samtliga avsevärt eftersom en atmosfär av respekt, engagemang och inlärning etableras tack vare lärare som sätter tonen. I svensk skola ska vetenskap prägla undervisningen där elever lyssnar på lärare och gör det de är tillsagda att göra. Ordning och reda bör vara A och O. 

Genom att hålla katederundervisning kan läraren se över elevernas reaktioner och kroppsspråk för att bedöma deras förståelse och anpassa undervisningen därefter. På detta vis ökar möjligheten för läraren att säkerställa att alla elever når sina lärandemål. Elever som har disciplinproblem eller har svårt med skolan hade det gynnat allra mest. 

I grund och botten utmynnar frågan om katederundervisning om att ge lärare bäst verktygslåda för att hjälpa elever att nå sin fulla potential. En optimal skola är en skola där man ställer krav – eftersom det visar att man bryr sig. Få grepp om det sluttande planet som svensk skola är – inför katederundervisning.