Ordet fastighet används ofta fel

Insändare 3 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ordet fastighet används många gånger i dessa tider med sprängningar och skjutningar och även i andra sammanhang. Det kan vara presstalesmän för polisen eller andra myndighetspersoner. Vi får höra att de sköt på fastigheten, fasaden på fastigheten är borta. Porten på fastigheten är sprängd.

Någon kan peka på en byggnad och säga fastigheten. Kanske inte så stor sak, men fastighet är ingen byggnad, enligt jordabalken 1 kapitlet 1 paragrafen är fast egendom jord som är indelad i fastigheter. 

En byggnad eller hus är ett tillbehör till fastigheten. Det kan vara bra att använda rätt definition på saker och ting.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa