"Eleven hade redan sålt narkotika för 15 000 kronor"

Öppen narkotikaförsäljning i korridorerna. Lärare och polis menar att det är så här det ser ut i skolan i dag, skriver en förälder efter ett besök på Anders Ljungstedts gymnasium.
Öppen narkotikaförsäljning i korridorerna. Lärare och polis menar att det är så här det ser ut i skolan i dag, skriver en förälder efter ett besök på Anders Ljungstedts gymnasium.

Ingen annan arbetsplats skulle tillåta öppen narkotikaförsäljning, varför är det okej på våra barns skolor, frågar sig en förälder.

Insändare 26 mars 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag besökte Anders Ljungstedts gymnasium i ett föräldraärende. Min dotter har berättat hur elever säljer narkotika och bär vad ungdomarna kallar becknarväskor, en sorts magväska i vilken de förvarar narkotika och pengar. 

Jag trodde inte personligen att det var så allvarligt, men redan efter 10 minuter hör jag och ser hur en grupp unga killar talar om ett väskinnehåll. Väskan innehåller narkotika och killen har redan sålt för 15 000 kronor. 

Lärare och polis menar att detta är hur det ser ut i skolan i dag. Killarna bär kläder för runt 50 000 kronor per skalle, så verksamheten är uppenbarligen lukrativ. Var är föräldrarna och varför kraftsamlar inte polisen?! Ingen annan arbetsplats skulle tillåta öppen narkotikaförsäljning men våra barns plats är tydligen ett undantag!

"Mor"

Svar:

Skolan är tyvärr inte förskonad från den utveckling vi ser ute i samhället med en ökad tillgång på droger. Att främja trygghet för våra elever är oerhört viktigt och vi har ett tätt samarbete med polisen och de sociala myndigheterna.

När vi som arbetar på skolan upptäcker eller misstänker pågående brott kontaktas polisen omgående. Skolpersonal får inte kroppsvisitera personer eller söka igenom deras väskor utan den möjligheten har endast polisen.

Inom skolan finns det upparbetade rutiner som vi arbetar efter när vi misstänker att en elev är drogpåverkad eller tidigare har missbrukat droger. Vid misstanke som rör droger tar rektor kontakt med polisen utifrån brottsmisstankar. Rektor tar även en kontakt med sociala myndigheter samt Råd och Stöd kring erbjudande om stöd eller behandling. Är eleven under arton år informeras vårdnadshavare. Rektor har också möjlighet att, under en begränsad tid, stänga av en elev till att bildningsnämnden har prövat beslutet.

Vi som arbetar på skolan kommer fortsätta arbeta aktivt för att motverka användningen av droger och kommer även fortsättningsvis ha ett tätt samarbete med polisen. Alla behöver hjälpas åt och ta ett ansvar för att motverka användningen av droger.

Egidius Huitema, enhetschef på Anders Ljungstedts gymnasium


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa