Onödigt och dyrt att byta Veta skolas fönster

Skolbyggnaden lever farligt, och anledningen är ironiskt nog kommunens egen fastighetsavdelning, skriver insändarskribenten.

Att kommunen inte har skött underhållet av sina byggnader är förstås anmärkningsvärt i sig, men knappast en anledning att slänga och köpa nytt, skriver insändarskribenten.

Att kommunen inte har skött underhållet av sina byggnader är förstås anmärkningsvärt i sig, men knappast en anledning att slänga och köpa nytt, skriver insändarskribenten.

Foto: Fredrik Sandberg

Insändare2023-07-11 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vilken byggnad är vackrast i Mjölby kommun? Frågan är naturligtvis omöjlig att svara på. Ändå stack Corren nyligen ut hakan och frågade sina läsare vad de tyckte. Sju finalister korades och tvåan fick 14 procent av rösterna. Vinnaren heter Veta skola och fick 44 procent. En värdig vinnare med andra ord. 

Veta skola är något så ovanligt som en landsortsskola i jugendstil, en raritet i byggnadsminnesklass, och dessutom föredömligt oförvanskad. 

Men den vackra arkitektritade skolbyggnaden från 1908 lever farligt. Och anledningen är ironiskt nog Mjölby kommuns egen fastighetsavdelning. Man har nämligen för avsikt att byta ut 37 av skolans fönster och tre pardörrar. Varför? 

Anledningen uppges vara eftersatt underhåll och upphandling av flera objekt (åtta av kommunens skolor) för att samordna och minimera upphandlingskostnaderna. 

Att kommunen inte har skött underhållet av sina byggnader är förstås anmärkningsvärt i sig, men knappast en anledning att slänga och köpa nytt. I alla fall inte om man har för avsikt att värna miljön och medborgarnas pengar. Speciellt inte om fönstren är av superkvalitet, hantverket enastående och de munblåsta glasen spritter av liv. Som de på Veta skola, med över 100 år på nacken och ett par hundra år kvar att ge (med rätt underhåll naturligtvis). Och knappast ens i behov av renovering, som fönstren på Veta skola som ska bytas till vilket pris som helst, i det här fallet 1,2 miljoner kronor!

Äldre originalfönster är en utrotningshotad och synnerligen ändlig resurs. De tillverkas som bekant inte längre. 

Men vad spelar det för roll om man byter fönster, de nya ser ju precis likadana ut som de gamla!

Nej tyvärr, nytillverkade fönster ser inte alls likadana ut som de gamla. Inte ens om de är gjorda för hand med gamla tekniker. Då ser de ut som nya gamla fönster. Men i Veta skolas fall är de såklart varken tillverkade med gamla tekniker eller liknar originalen. De nya fönstren är doppimpregnerade, sprutmålade, har floatglas, moderna handtag, klumpiga gångjärn, frästa profilerna i ”allmogestil” och saknar både kitt och hörnbeslag, bland annat. 

Ändå kostar de tre gånger mer än vanliga standardfönster. För att de är ”anpassade”. Och praktiskt nog behöver de inget underhåll alls, för med en livslängd på ungefär 30 år är det bara att köpa nya när den dagen kommer. 

Att byta ut fönster av hög kvalitet och med lång livslängd mot nya med lägre kvalitet och kort livslängd är både onödigt, olämpligt, dyrt och inte förenligt med modern miljöpolitik. Vill man undvika drag och kallras går de gamla fönstren enkelt att energieffektivisera genom att byta innerbågens glas till en lågemissionsruta eller genom att sätta en tredje LE-ruta på insidan av innerbågen. 

Veta skola röstades fram som Mjölby kommuns vackraste byggnad år 2023. De gamla fönstren och dörrarna ger skolan karaktär och de munblåsta glasen ger fasaden liv. Det är viktigt att vi kan förmedla den upplevelsen även till kommande generationer. Låt inte Veta skola bli en tragisk föredetting i framtidens skönhetstävlingar. Det blir billigast så.

Svenska byggnadsvårdsföreningen genom Tomas Nyström, Styrelseordförande, länsombud i Östergötlands län och Anna Wåtz, Länsombud i Östergötlands län

Svar från Mjölby Kommun:

Tack för era synpunkter om Veta Skola! Mjölby kommun arbetar långsiktigt avseende fastighetsunderhåll

där vi utifrån ett helhetsperspektiv måste göra avvägningar mellan enskilda intressen och allmänna intressen.
Det innebär att vi behöver uppfylla gällande samhällskrav samt tillse att våra byggnader och lokaler är
ändamålsenliga och funktionella ur olika perspektiv, där även ekonomiska prioriteringar vägs in.  

I helhetsbedömningen för Veta skola har därför faktorer som bland annat brandkrav, verksamhetens arbetsmiljö,
tillgänglighet, barnperspektiv samt energieffektivitet varit styrande i valet av att byta fönster och dörrar.
Det ska också tilläggas att bygglov har prövats och beviljats för dessa åtgärder vid tre tidigare tillfällen
bland annat när utrymningstrapp från plan 2 monterades och vissa fönster byttes 2019. 

Vi strävar givetvis för att långsiktigt försöka bevara och vårda det kulturarv som finns men också försöka anpassa
så att Mjölby kommuns byggnader kan nyttjas på lång sikt, även om det tyvärr kan innebära att alla
intressen inte kan tillgodoses. 

Viktor Broomé, Fastighetschef, Mjölby kommun