Ond spiral i stressade hjärnor

Problemtyngda hjärnor har svårt att lösa problem, menar insändarskribenten.

Problemtyngda hjärnor har svårt att lösa problem, menar insändarskribenten.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2023-10-17 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Några ord om krisledning:

Den som dagligen i lugn och ro ställer klargörande frågor till verksamhetsägare och ledare, upptäcker snart tydliga mönster.

1. De flesta glömmer bort att prioritera tid för egenreflektion. Det mest effektiva sättet att lösa problem på.

2. Större delen av deras vakna tid ägnas tankarna åt ostrukturerad problemlösning. 

Problemlösning drar mycket energi från en hjärna som helst går på lågvarv. Särskilt energikrävande och missvisande är ett ostrukturerat problemfokus. Utan en gemensam prioritetsordnad målbild och problemlösningsstrategi söker hjärnan automatiskt och oavbrutet nya problem. Problemsökning är en instinktiv skyddsmekanism som gör att problemupplevelsen aldrig tar slut.

Problemtyngda hjärnor har svårt att lösa problem. Och ofta ångrar probleminnehavaren beslutet efteråt. Det blir som en ond spiral som får hjärnan att tro att problem och stress är det enda som existerar. Ett så kallat tunnelseende. För att få ordning i problemkaoset kan verksamhetsledare följa denna beprövade och tidseffektiva strategi i sex steg:

1. Prioritera alltid kundernas problem.

2. Avsett återkommande tid med teamet där du ställer frågor om vilket problem som är viktigast för kunderna att lösa just nu. Stäm samtidigt av läget avseende fakturering, löne- och leverantörsbetalningar, deklaration och betalning av preliminärskatt, moms och arbetsgivaravgifter.

3. Fråga vilka hinder som eventuellt finns för att lösa punkt 2.

4. Fråga vem som löser vad.

5. Boka tid för nästa uppföljningsmöte med samma agenda, medspelare och begränsad tidsangivelse. Exempelvis max en timme. Du har den tid du har och den behöver du använda på bästa sätt. Tid är pengar.

6. Och släpp sedan taget om kostnadsdrivande detaljstyrning.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.