Ompröva beslutet och låt Glädjeverkstan vara kvar

Glädjeverkstan en musik-estetisk dagverksamhet på Verkstadsvägen i Motala har erbjudit ungdomar möjlighet till musikskapande.

Glädjeverkstan har varit igång sedan april 2021 och på grund av stort intresse har ett tjugotal ungdomar stått i kö i väntan på att börja, skriver en förälder.

Glädjeverkstan har varit igång sedan april 2021 och på grund av stort intresse har ett tjugotal ungdomar stått i kö i väntan på att börja, skriver en förälder.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2021-11-17 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med tillgång till musikstudio där de har kunnat få hjälp och uppmuntran att utveckla eget material. Med entusiasm och spelglädje har bandet Happy Friends uppträtt i somras vid Gamla Motala Verkstad och senast under kärleksveckan där de blev mycket uppskattade.

Glädjeverkstan erbjuder även aktiviteter som teckning och möbelrenovering. Verksamheten har varit igång sedan april 2021 och på grund av stort intresse har ett tjugotal ungdomar stått i kö i väntan på att börja.

Motala kommun vill ju som bekant dra till sig duktiga entreprenörer och stärka Motalas varumärke. Då är det märkligt att man inte stödjer en verksamhet som ligger i framkant och som verkligen vill erbjuda hög kvalitet i kombination med entusiastiska, positiva ledare som lyckas få fram ungdomarnas kreativitet och glädje. 

Ja, det är rent av häpnadsväckande och man kan inte låta bli att misstänka att annan orsak ligger bakom beslutet, nämligen ekonomisk snålhet från kommunens sida. Det talas ofta hur viktigt det är att satsa på ungdomarna men det är skillnad på ord och handling. Det blir bara tomma ord kvar och ledsna och besvikna ungdomar.

Vi anhöriga vädjar till kommunen att ompröva sitt beslut och låta Glädjeverkstan kunna sysselsätta våra ungdomar.

Besvikna och arga föräldrar

Svar:

LSS-insatsen daglig verksamhet riktar sig till personer i arbetsför ålder upp till pension med personkretstillhörighet enligt LSS-lagstiftningen. När en person, efter utredning av behov, fått insatsen beviljad skickas ett uppdrag till organisationen för daglig verksamhet i kommunen. 

Där arbetar man med att hitta och matcha verksamheter som möter det individuella behovet enligt gällande lagstiftning. Verksamheterna är under ständig förändring för att följa och möta önskemål och behov.

Att en fristående aktör erbjuder verksamhet är inget som kommunen motarbetar. Om en kommun ska nyttja extern aktör krävs först att en upphandling genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Kommunen kan i det läget inte rikta sig till en enskild aktör, utan upphandlingen måste ske på lika villkor för andra företag inom området. 

Sofia Sjöstrand, socialförvaltningen

 
 
 
 
 
 
Läs mer om