Ökad utdelning ska minska klyftorna

Användningen av bosociala medel regleras i lag, skriver Niklas Borg (M) och Kristina Edlund (S).
Användningen av bosociala medel regleras i lag, skriver Niklas Borg (M) och Kristina Edlund (S).

Insändare 14 december 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på “Har nya styret tappat verklighetsförankringen?” (30/11):

Linköpings kommun går tuffare ekonomiska tider till mötes. Under de kommande åren kommer vi ställas inför svårare ekonomiska prioriteringar än tidigare. Vi har därför i vår budget för 2023 valt att öka utdelningen från Stångåstaden, som kallas bosociala medel, just för att bland annat minska klyftorna i samhället. Det är alltså inte vinstuttaget som ökar utan utdelningen i form av bosociala medel. Användningen av bosociala medel regleras i lag och pengarna måste ha ändamålet att främja integration eller social sammanhållning, annars är det inte tillåtet att flytta delar av vinsten från allmännyttan till kommunen. 

Med hjälp av dessa medel kommer vi kunna satsa på insatser i våra bostadsområden som kommer många Linköpingsbor till nytta. Det handlar bland annat om socialt områdesarbete, fritidsverksamhet för unga och ordningsvakter. 

Vi förstår att det kan finnas hyresgäster som inte uppskattar den ökade utdelningen men Stångåstaden ägs inte bara av dess hyresgäster utan av alla Linköpingsbor, det är därför bra att del av vinsten också går tillbaka till Linköpingsborna. Vi är helt övertygade om att dessa medel kommer att göra stor nytta för att förbättra integrationen och den sociala sammanhållningen i Linköping. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa