Oanständigt lång väntan på hörselvård

Hur får detta pågå, frågar sig en "halvdöv överläkare".
Hur får detta pågå, frågar sig en "halvdöv överläkare".

I januari 2022 kontrollerades min hörsel på US. Man konstaterade en hörselnedsättning som gjorde mig i behov av hörapparat.

Insändare 18 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag fick beskedet att väntetiden var ”3–6 månader”. Nu har det gått 10 månader och beskedet i dag är ”någon gång i vår”. Lägg därtill att hörseltestet inte längre är giltigt efter ett år, så det kommer att få göras om, det vill säga dubbelarbete. Hur finns tid till det?

Hur får detta pågå? Det gäller en relativt åldrad grupp personer som alltför ofta finner sig utan att klaga – personer som nu inte erbjuds hjälp i tid. Tid som alla inte har och man vet att hörselnedsättning är kopplat till ökad risk för demensutveckling.

Det är oanständigt dåligt.

Ser fram mot ett svar från ansvarig verksamhetschef där åtgärder redovisas, inte ursäkter eller bortförklaringar.

”Äldre halvdöv överläkare"

 

Svar från Region Östergötland:

Hörselvården i Region Östergötland har under de senaste åren haft väldigt långa köer till utprovning av hörapparat. Under flera år har vi haft ett ökande antal äldre patienter som söker för hörselnedsättning och verksamheten har inte haft möjlighet att växla upp i kapacitet. 

Det gör att vi idag provar ut för få hörapparater i förhållande till hur många som söker, med växande köer som resultat. Resursbristen i hörselvården handlar om en brist på audionomer, en brist som tyvärr ses i stora delar av Sverige, och den leder till prioriteringar där vi ännu inte kommit i balans med vårt uppdrag – att alla våra patienter som behöver vår hjälp ska få det. Utan orimlig väntan. 

Vår tillgänglighet är en väldigt viktig fråga för oss och vi kommer att göra vårt allra bästa för att minska våra väntetider kommande år där ett ökat fokus kommer att läggas på hörapparatutprovningar.  

Henrik Smeds, verksamhetschef ÖNH


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa