Nya växter ska planteras längs Bergsvägen

Insändare2022-06-15 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ogräs döljer plantering längs med Bergsvägen” (14/6):

Hej Bernt och tack för dina synpunkter om plantering längs Bergsvägen!

Vi är medvetna om att planteringarna längs Bergsvägen upp mot Bergsrondellen inte ser bra ut just nu. Nuvarande växtsammansättning fungerar inte utan omfattande skötselåtgärder och ska därför göras om. Under hösten kommer vi att plantera växter som klarar sig bättre i denna miljö och fram till dess gör vi inte stora skötselåtgärder. Det långa gräset kommer dock att slås i närtid. 

Vi strävar efter en växtsammansättning som inte kräver tät ogräsrensning eftersom delar av körfälten måste stängas (av arbetsmiljöskäl) varje gång arbete ska utföras i mittremsan.