Nytt förslag minskar inte restiden

Det är mycket smidigt att byta mellan buss och tåg i Skänninge, menar insändarskribenten.

Det är mycket smidigt att byta mellan buss och tåg i Skänninge, menar insändarskribenten.

Foto: Christer Brimalm

Insändare2023-04-27 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Från Vadstena kommun har man framfört önskemål till Östgötatrafiken om att bussarna som ansluter till pendeltågen i Skänninge i stället ska köra till Mjölby. Man menar att det då skulle bli kortare restid till Linköping.

Jag hoppas Östgötatrafiken säger nej till detta förslag, eftersom en sådan omläggning i realiteten inte alls skulle minska restiden till Linköping. Samtidigt skulle det bli ökade kostnader och högre miljöbelastning genom onödig parallellkörning av buss och tåg mellan Skänninge och Mjölby.

Bussens körtid mellan Skänninge och Mjölby blir mycket längre än tågets. Förutom att den kör långsammare på vägen ska bussen krångla sig genom gatorna och förbi olika trafikljus för att komma in till resecentrum i Mjölby. Tåget kör snabbt in på sitt eget spår utan att hindras av annan trafik.

I Skänninge sker bytet buss-tåg smidigt med kort gångavstånd. Det blir litet mer omständligt (och tidskrävande) i Mjölby. 

Vad jag förstår är tanken att bussen, för att komma så snabbt som möjligt till Mjölby, inte ska gå in i Skänninge. Totala restiden Vadstena–Linköping blir likväl litet längre än i dag, inte kortare. Och hur ska man i så fall kunna ta sig kollektivt mellan Skänninge och Vadstena? Kör bussen å andra sidan in i Skänninge och sedan vidare till Mjölby blir restiden till Linköping rejält längre.

Kanske tänker man sig att bara vissa turer ska gå till Mjölby och resten, som i dag, till Skänninge? Då kommer man bara att skapa förvirring bland resenärerna samtidigt som ingen får det bättre och kostnaderna ökar.

Skrota förslaget.