Nya förskolor och bostäder behövs i vår växande stad

Förslaget på ny bebyggelse i detaljplanen Omtanken 3 var ute på samråd fram till 23 juni i år. Syftet med detta och alla andra samråd är att berörda personer, myndigheter med flera ska ha möjlighet att lämna in synpunkter till oss, skriver Marie Hägglund i en replik.

Insändare 9 juli 2021 07:12
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Återigen är det dags för nytt höghus i innerstaden" 30/6. 

Nu, när samrådstiden är slut kommer vi att gå igenom de inkomna synpunkterna och se vilka justeringar vi kan behöva göra i förslaget. Efter samrådet kommer ytterligare ett skede när allmänheten får ta del av förslaget och lämna synpunkter, under det skede som kallas granskning. Därefter presenterar vi ett färdigt planförslag för samhällsbyggnadsnämnden, som beslutar om de tycker att förslaget ska bli verklighet eller inte. Det är alltså ytterligare steg kvar innan förslaget kan bli verklighet.

Parken Hjälmsätersberget kommer att finnas kvar. Det finns ingen del i förslaget som föreslår att parken ska bebyggas. Att spara så mycket träd, park och friyta som möjligt har varit ett mål för planen genom hela processen. Det är ett av huvudskälen till att vi föreslår att byggnaden placeras på samma ställe som befintlig byggnad.

Linköping är en populär och attraktiv kommun och analyser av in- och utflyttningstrender pekar på att Linköpings befolkning kommer fortsätta att öka. En långsiktig prognos är att Linköping om 40 år har vuxit med nästan 90 000 invånare, till cirka 250 000 invånare. Den förväntade befolkningsökningen innebär att det behövs fler bostäder, förskolor, mötesplatser med mera, samt ett större utbud av service och transporter.

Vi anser att platsen för den föreslagna bebyggelsen i Omtanken 3 är lämplig för förtätning för att det är ett attraktivt läge för bostäder och förskola, med närhet till park och stadens centrum. Under arbetet med planförslaget har vi tittat på olika alternativ för ny bebyggelse och landat i bedömningen att höjden på den föreslagna byggnaden är lämplig på platsen i förhållande till den befintliga bebyggelsen. Förslaget stämmer dessutom väl överens med översiktsplanens vision för hur Linköping ska utvecklas. Det innebär bland annat att vi får en mer sammanhållen och praktisk stad, med närhet till mer och bättre service, så att behovet av långa vardagsresor minskar.

Ämnen du kan följa