Nya färdtjänstavgiften slår undan fötterna på oss

En prisökning på 65 procent – det ser ut att bli verkligheten för alla oss som är beroende av färdtjänst för att ta oss runt inom Linköpings kommun, skriver SKPF Pensionärerna.

Hur kan styret i Linköpings kommun tycka att det är en rimlig lösning att vi som redan har det sämst ställt ska ta ännu en smäll på grund av det tuffa ekonomiska läget, frågar sig insändarskribenterna.

Hur kan styret i Linköpings kommun tycka att det är en rimlig lösning att vi som redan har det sämst ställt ska ta ännu en smäll på grund av det tuffa ekonomiska läget, frågar sig insändarskribenterna.

Foto: Annika Ekstedt

Insändare2023-10-25 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Oenig nämnd sa ja till höjd avgift i färdtjänsten" (18/10):

Resorna till och från en sjukvårdsinrättning ska samtidigt bli 50 procent dyrare. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd har nämligen i dagarna röstat ja till att chockhöja egenavgiften för färdtjänstresor vid årsskiftet. Därför undrar vi i SKPF Pensionärerna: Hur tänker ni nu?

Hur kan styret i Linköpings kommun tycka att det är en rimlig lösning att vi som redan har det sämst ställt ska ta ännu en smäll på grund av det tuffa ekonomiska läget? Många av oss i SKPF Pensionärerna lever på låga pensioner trots långa yrkesliv i välfärden. Många, många har redan en ansträngd ekonomi efter alla andra kostnadsökningar. Den kraftiga höjning av färdtjänstavgiften som nu är på gång kommer göra det svårare för oss att leva aktiva liv.

Linköpings kommuns äldreomsorg gjorde en stor omorganisation av hemtjänsten 2023, där mycket nu byggs upp kring träffpunkter. Vid träffpunkterna ska boende kunna få en möjlighet att ses, äta, umgås, ta del av underhållning och delta i aktiviteter.

Men nu slås fötterna undan för dem som mest behöver dessa träffpunkter. Vi är många som inte längre kommer att ha råd att ta oss till träffpunkterna och delta i aktiviteter – vi kommer i stället oftare bli tvungna att sitta hemma. Risken är uppenbar att ensamheten och isoleringen ökar. Det kan komma att kosta kommunen mer i förlängningen.

Därför menar vi att beslutet i samhällsbyggnadsnämnden inte är genomtänkt. Det är också illa att frågan inte tagits upp i det kommunala pensionärsrådet, så att vi som berörs fått möjlighet att ge vår syn på saken.

Vi anser att avgiftshöjningen måste dras tillbaka och att de 1, 7 miljoner kronor som, enligt kommunen, behövs för att finansiera ökade kostnader för färdtjänst borde kunna tas från den övergripande budgeten. Så att vi ska kunna ha råd att umgås och ta oss till våra vårdbesök. Alla har faktiskt inte möjlighet att köpa månads- eller årskort, trots att de avgifterna i nuläget inte ska höjas. 

Att återigen slå på dem som har det sämst är ingen bra väg att gå. Vad hade friska, rörliga Linköpingsbor sagt om en 65-procentig höjning av bussbiljetten? Pensionärer och personer med funktionsnedsättning däremot är ofta en tyst grupp ...

Men inte i det här fallet. Frågan av avgiftshöjningarna kommer att gå vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige. Vår uppmaning till politikerna där är tydlig: Tänk om och gör rätt!