Ny kärnkraft billigare än vad som påstås

Vid kalkyler och beslut är det viktigt använda realistiska värden på byggkostnader och kWh-pris.

För att minska kostnaderna föreslås nu att man ska bygga nya kärnkraftverk med flera mindre reaktorer, skriver signaturen "Civilingenjören". (På bilden kärnkraftverket i Oskarshamn.)

För att minska kostnaderna föreslås nu att man ska bygga nya kärnkraftverk med flera mindre reaktorer, skriver signaturen "Civilingenjören". (På bilden kärnkraftverket i Oskarshamn.)

Foto: Adam Ihse/TT

Insändare2020-01-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Svar på "Slösa inte miljarder på gamla kärnkraftverk", 18/1

Kostnaden för ny kärnkraft är normalt mycket lägre än vad som antyds i insändaren. 

Det finska kärnkraftverket i Olkiluoto blir till exempel cirka tre gånger dyrare per kW installerad effekt än motsvarande byggen på grund av sena ändringar och byggförseningar. 

Produktionskostnaden för modern kärnkraft beräknas enligt en brittisk kostnadsstudie till 45-55 öre per kWh, vilket är en fjärdedel av vad som påstås i insändaren.

Om det är billigare att bygga nya kärnkraftverk än att underhålla och uppgradera gamla anläggningar så bör man naturligtvis göra det. Kalkylerna bör då även omfatta miljö- och klimatpåverkan på grund av rivningen av det gamla och byggandet av det nya. 

För att minska kostnaderna föreslås nu att man ska bygga nya kärnkraftverk med flera mindre reaktorer som byggs och driftsätts efterhand. 

Konstruktion, byggprinciper och säkerhets­system kan då standardiseras för att ytterligare sänka kostnaderna. Man bör även fortsätta att utveckla fjärde generationens kärnkraftverk som innebär att man kan återanvända kärnkraftbränslet flera gånger.

Civilingenjören